Velkommen til stangfiske i Vangsjøen, Rennsenn, Yddin og Vangsjøåne.

Fiskekortet gjelder for stangfiske fra land i Vangsjøen, Rennsenn, deler av Yddin og Vangsjøåne. Ikke i Åtjednet som ligger i Vangsjøåne og er Privat.

Arter

 • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer


01.01.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Vangsjøen, Rennsenn og Yddin Fiskeforening

Kjell Skattebo

41697626

Vassfis@live.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Fiskekortet er et fellestiltak for Skattebu/Rogne og Volbu Sameiger. Fiskeforeningen drifter administreringen av kortet. Det er en forutsettning at all inntekt av kortsalget går tilbake til vatna. Det kan være seg kjøp av settefisk i Rennsennfjorden som har lite gytebekker. Tilrettelegging av fiskeplasser, benker og bord langs fjord og elver slik at fiskere og andre føler seg velkomne. Foreningen driver kupefiske av abbor i vatna om våren for å prøve å hjelpe ørreten noe.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Det er rik ørret og abborbestand i Vangsjøen og Yddin. Rennsennfjorden huser en mindre ørretbestand men fisken er betydelig større på snitt og av meget god kvalitet, der er også abbor. I Vangsjøåne mellom Vangsjøen og Yddin er det morsomt å fiske, det kan til tider være godt med ørret avhengig av vær og vannstand. 

Elva renner her gjennom Åtjednet (se kart), det er privat og inngår ikke i i fiskekortordningen. 

 

Fiskeregler

 • Fiskekortet gjelder for Vangsjøen, Rennsenn, Yddin og Vangsjøåne.
 • Fiskekortet gjelder for Stangfiske fra land.
 • All fiske i elver og bekker er forbudt fom. 5/9 tom. 1/11.
 • Fiske med levende agn er forbudt.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.
 • Alle under 16 år fisker gratis.
 • "Åtjednet" er et tjern i Vangsjøåne, det er privat og ikke med i fiskekortordningen. Se kart!
 • For Yddin gjelder kortet i et begrenset område, i Volbu Sameige. Se kart!
 • Isfiskekort. Døgnkort. (Samme området Vangsjøen, Rennsenn og Yddin).
 • Oppsynet kontrollerer regelmessig. Ulovlig fiske blir påtalt.

Andre aktuelle tilbud