Barduvassdraget - Nedre Bardu og Østerdalen

Fiskekort for Barduvassdraget på privat grunn gjelder for Nedre Bardu og Østerdalen som vist på kart.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Kontakt selger

SGB

Knut Eide

40029700

knut.eide.65@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Samarbeidsutvalget for grunneierlagene i Bardu organiserer en felles fiskekortordning i Barduvassdraget for Nedre Bardu Utmarkslag og Østerdalen Grunneierlag.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskekortet gjelder for vann og vassdrag på privat grunn i Bardu kommune, kortet gjelder ikke lakesførende elvestrekkninger.

Hovedelva er Barduelva som har sitt utspring i Altevatnet.  Fiskekortet for Barduvassdraget gjelder Barduelva fra utløpet av Salvasskardelva til Bardufossen med sideelver med unntak av områder forvaltet av Bardu grunneierlag.

 

Familiekort gjelder for ektefelle og samboere bosatt på samme adresse. 

 

I tilleg til på Inatur kan fiskekort kjøpes på Bardu Sport

   

Fiskekort for grunneiere kan kun kjøpes av rettmessige grunneiere.

Grunneier er person som står oppført i grunnbok med hjemmel til eiendom, samt grunneiers barn frem til fylte 20 år.

 

 

 

Fiskeregler

Fiskekortet gjelder for fiske med stang og sportsfiskerredskap i Barduvassdraget.

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

Andre aktuelle tilbud