Barduvassdraget - Nedre Bardu og Østerdalen

Fiskekort for Barduvassdraget på privat grunn gjelder for Nedre Bardu og Østerdalen som vist på kart.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Samarbeidsutvalget for grunneierlagene i Bardu organiserer en felles fiskekortordning i Barduvassdraget for Nedre Bardu Utmarkslag og Østerdalen Grunneierlag.

Kontakt oss

SGB

Knut Eide

40029700

knut.eide.65@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskekortet gjelder for vann og vassdrag på privat grunn i Bardu kommune, kortet gjelder ikke lakesførende elvestrekkninger.

Hovedelva er Barduelva som har sitt utspring i Altevatnet.  Fiskekortet for Barduvassdraget gjelder Barduelva fra utløpet av Salvarskadrdselva til Bardufossen med sideelver.

 

Familiekort gjelder for ektefelle og samboere bosatt på samme adresse. 

 

Fiskekort kan kjøpes på lokale utsalgssteder:

  • Sport 1 Bardu
  • Bardu Sport
  • Voigt jakt og fiske

   

 

Fiskekort for grunneiere kan kun kjøpes av rettmessige grunneiere.

 

 

 

 

Vedlagte filer

Fiskeregler

Fiskekortet gjelder for fiske med stang og sportsfiskerredskap i Barduvassdraget.

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

Andre aktuelle tilbud