Fiske i Slidrefjorden og del av Strandafjorden i Vestre Slidre.

Slidrefjorden strekker seg fra Lomen i nord til Fosheim i sør, og er vel 2 mil lang. Vassdraget er kjent for godt fiske og høg kvalitet på fisken. Her får du ørret og abbor.

Arter

  • Ørret
  • Abbor
  • Sik

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Slidrevassdragets Grunneierlag

Torbjørn Moen

91851470

torbjorn@avisa-valdres.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fiskeregler

Fiskereglar for Slidrefjorden og den del av Strandefjorden som ligg i Vestre Slidre

1. Fiske for innanbygdsbuande, ikkje grunneigarar, er mot innløysing av fiskekort (kr. 400,-Sesong) tillate med fylgjande reiskap i tidsrommet: 

2.

   a: Stong og handsnøre frå 1/1 og til isen går - isfiske

   b: Stong eller handsnøre i tida 1/6 t.o.m. 31/8

   c: Oter i tida 1/6  t.o.m. 31/8

3. Fiske for utanbygdsbuande er mot innløysing av fiskekort tillate med fylgjande reiskap i tidsrommet :

    a: Stong og handsnøre frå 1/1 og til isen går - isfiske

    b: Stong og handsnøre fra 1/6 t.o.m. 31/8

    c: I Strandefjorden (som ligg i Vestre Slidre) kan fiske starte 1/5.

4.  Haustfiske etter sik er tillate etter avtale med grunneigar

5.  Isunglar, line m.v. vert betrakta som fast reiskap

6.  Ved fiske frå innmark må det på førehand innhentast løyve frå grunneigar

7. Prisar fiskekort                                 

Døgnkort                       kr.100,-

Vekekort                        kr.400,-

Sesongkort                   kr.1000,-

Dei som kjøper sesongkort kan få kjøpt eit ekstra sesongkort til ein familiemedlem for kr. 400,-

Barn u/16 år kan fiske gratis, vaksne i fylgje med desse må ha eige fiskekort.

Fiskeoppsyn er tilsett for å kontrollere fiskekort og at gjeldande reglar vert fylgde. Ulovleg fiske medfører tilleggsavgift kr. 1.000 i tillegg til ordinært døgnkort . Det kan vidare medføre beslag av fiskeutstyr og bli meldt til politiet.

Vedtake på årsmøte den 19. Mai 2022, Slidrevassdragets Grunneigarlag

Gode fisketips

Se gode fisketips og mer info her www.slidrefjorden.no

Følg oss på Facebook

Andre aktuelle tilbud