Oterkort for Storfjorden, 15.6-15.8, utanbygdsbuande - Vestre Slidre Statsallmenning

I 2019 gjennomføres prøveprosjekt med inntil 3 oterkort for utanbygdsbuande i Storfjorden. 1 oterkort = 1 oter med max 10 fluger.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Abbor

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Vestre Slidre fjellstyre

www.vestre-slidre-fjellstyre.no

Kontakt oss

Vestre Slidre fjellstyre

Fjelloppsyn II Kenneth Monsen

90 90 16 54

kenneth.monsen@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

finnes fleire plasser for utsetjing av båt, bla.a Haugvørpe, Buaråne, Baklia.

Minner om at ved løysing av 1 oterkort, gjev dette rett til å fiske med 1 stk oter med inntil 10  fluger.

Vedlagte filer

Fiskeregler

Utanbygdsbuande og utlendingar kan fiske med oter i Storfjorden mot løysing av eige fiskekort.

• Prøve-ordninga gjeld frå 15.6 til 15.8. i 2019

• Bruk av båt er tillete (husk maks 10 hk på motor).

• Kun tillate med 1 oter med inntil 10 floger

• Det skal innan 1 veke etter avslutta fiske rapporterast om talet på fisketimar og fangst (stk/kg). (epost til kenneth.monsen@fjellstyrene.no)

• Kortet er gyldig 10 minutt etter kjøp

 

 

 

Andre aktuelle tilbud