Losbymarka - (OFA)

Prøv fiskelykken i Losbymarka. Se fisketips her! Fiskekortet gjelder for alle Oslomarka Fiskeadministrasjons områder.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Røye
 • Lake
 • Sik

Beliggenhet

Kontakt selger

Oslomarkas Fiskeadministrasjon

40006768

ofafiske@ofa.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) er et forvaltningsorgan, stiftet for å forvalte grunneiernes fiskerett i Osloregionen. OFA består av foreninger av sportsfiskere i Oslo og omliggende distrikter som er åpne for alle og er tilsluttet NJFF.

www.ofa.no

 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fisketips for deg som vil på tur i Losbymarka

 

GODE SPORTSFISKEMULIGHETER I ØSTMARKA (LOSBYMARKA)

 

Både Lørenskog Jakt og Fiskeforening og Høybråten Jeger og fiskeforening har i mange år drevet kultivering av fiskevannene i Losbymarka. Kultiveringsarbeidet er delt inn i grupper/lag som er underlagt OFA (Oslomarkas Fiskeadministrasjon). I dag har foreningene tilsammen 4 lag fordelt på ca. 30 vann og tjern her inne. Ca. halvparten av disse vannene ligger innenfor Østmarka Naturreservat som for mange markatravere regnes som det fineste området av Østmarka, såvel naturmessig som fiskemessig sett.

Medlemmene på lagene våre er selv ivrige sportsfiskere og oppgavene som utføres er rydding av bekker og fiskeplasser, Ph-målinger og kalking av sure vann og bekker etter behov, fiskeoppsyn og kontroll av fiskekort, rydding av søppel på de mange teltplassene i området, rusefiske etter abbor om våren og sist, men ikke minst utsetting av ørret og røye fra OFA`s anlegg i Sørkedalen. Alt i alt er dette arbeid som er viktig for at det også i fremtiden skal være mulig for friluftsmennesker å ferdes ute i Østmarka både for å oppleve fiskeeventyret og for å få den fine følelsen i sjel og sinn som det er å kunne ferdes i storslått natur.

Gjenfangster av utsatt ørret og røye har forøvrig vist at fisken trives godt og at vårt arbeid i marka fører fram. Ønsker du å delta i kultiveringsarbeid i Oslomarka må du være medlem av en fiskeforening. Både Lørenskog Jakt- og Fiskeforening og Høybråten Jeger- og Fiskeforening er da gode alternativer.

 

VANNENE I LOSBYVASSDRAGET:

Letteste adkomst er fra parkeringsplassen ved Losby Bruk i Lørenskog. Herfra er det ca. 1 km å gå langs skogsbilveien fram til badeplassen ved Mønevann som er det første vannet i vassdraget. Videre innover i sørlig retning ligger vannene som perler på en snor. De senere årene har da også stadig flere konopadlere blitt oppmerksom på de flotte mulighetene som denne “vannveien” tilbyr. For fotgjengere/syklister er det enklest å følge skogsbilveien videre innover forbi Fløyta og Røyrivann. Ved enden av Røyrivann stopper veien og herfra fortsetter man på en godt merket sti fram til Nordre Krokvann hvor den ene av Lørenskog Jakt- og Fiskeforenings oppsynshytter ligger (Krokvannskoia). I sørenden av dette vannet krysser man deretter reservatgrensen til Østmarka Naturreservat. Nå når man er inne i reservatet forlates samtidig den delen av vassdraget hvor fiskeartene gjedde og mort rår grunnen. Herfra og videre innover er det abbor og ørret som biter på kroken. Vel oppe ved Tappenbergkoia ser en ut over Tappenbergvannet som med en kort bekkestrekning er forbundet med Midtre Krokvann eller “Mellomvann” som det gjerne blir kalt. Lengst sør i Mellomvann fortsetter en på stien noen hundre meter og står med ett ved bredden av Søndre Krokvann som for mange står som selve eventyret hva fisket angår. Mang en storørret har da også blitt tatt her gjennom årenes løp. I disse vannene setter Lørenskog Jakt- og Fiskeforening ut mange småørreter hvert år. I denne delen av hovedvassdraget (i vannene Mønevann, Fløyta, Geitsjøen, Røyrivann, Nordre Krokvann, Tappenbergvann, Midtre Krokvann, Søndre Krokvann og Grinderen) er det tillatt å drive sportsfiske både fra land og fra båt/kano. Husk å løse fiskekort. I vår del av Østmarka gjelder forøvrig det såkalte OFA-kortet som dekker størstedelen av Oslomarka (totalt ca. 500 større og mindre vann beliggende i Østmarka, Lillomarka og Nordmarka). Noen av de andre spennende fiskevannene våre omtales nedenfor.

 

HØYKOLLTJERNA

Høykolltjerna består av 3 småvann som i terrenget befinner seg sør-øst for Tappenbergvann/Mellomvann. Enkleste veien hit er å følge stien opp åsen fra Tappenbergvann. Vannene ligger på rekke og rad som små perler i det ville og naturskjønne landskapet i denne delen av marka. Idyllen her inne synes fullkommen og vannene er absolutt verd et besøk. I dag er det en fin bestand av ørret og abbor i vannene. Stangfiske fra land er tillatt. De mange myrtorvene som henger utover vannene gjør det også mulig å drive fluefiske med hell. Husk å løse fiskekort !

 

KYTETJERNA

Kytetjerna er også tre småvann som ihht. kartet befinner seg vest for Krokvannene. Enkleste adkomst er via stien som går forbi oppsynshytta ved Nordre Krokvann. Etter en ca. 20 minutters spasertur i jevnt stigende terreng når man toppen av åsen og ser rett ned på Nordre Kytetjern som ligger på den andre siden. Mellom vannene går det forøvrig også sti. I de to øverste vannene finnes bestander av abbor og ørret, mens det nederste vannet (Søndre Kytetjern) er fritt for abbor, men inneholder til gjengjeld bestander av både ørret og røye. I de øverste vannene er det fine forhold for fluefiskeren og det er også en rekke fine teltplasser ved vannene. Stangfiske fra land er tillatt. Husk å løse fiskekort !

 

ENDTJERN

Dette vannet ligger vest for Mønevann og enkleste adkomst er enten via merket sti fra Losby Bruk eller ved å følge skogsbilveien som tar av til høyre ved Mønevann. Fra sistnevnte som fører en i retning Drettvann må en ta av fra denne ved vannet Fiskelausen og gå den siste stubben langs stien fram til Endtjern. Vannet kultiveres av Lørenskog Jakt- og Fiskeforenings ungdomsgruppe som hvert år setter ut en god del ørret her. Et av årets prosjekter i Ungdomsregi er forøvrig å kalke innløpsbekken med kalkholdig stein, såkalt koralgrus for om mulig bedre de naturlige gyteforholdene for ørreten. I Endtjern finnes det også en bestand av abbor og vannet er da også, med sine mange fine myrkanter og teltplasser flittig benyttet som fiskevann, kanskje spesielt blant fluefiskere. Stangfiske fra land er tillatt. Husk å løse fiskekort !

 

MALMEREN

Dette vannet ligger vest for Fløyta, like inntil skogsbilveien. Letteste adkomst er således å følge sistnevnte forbi Mønevann og Fløyta. Dette vannet kultiveres også av Lørenskog Jakt- og Fiskeforenings ungdomsgruppe som setter ut ørret her hvert år. Vannet har også bestander av abbor, gjedde og mort og i “gamle dager” skal det visstnok også ha vært bestander her av lake. Vi kjenner imidlertid ikke til fangster av lake her i nyere tid og er derfor selvsagt interessert i eventuelle opplysninger om slike fangster. Stangfiske fra land er tillatt. Husk å løse fiskekort !

 

SÆTERTJERNA

Sætertjerna er to mindre vann som ligger nordøst i marka og hvor enkleste adkomst således er å følge skogsbilveien forbi Losby Bruk og følge den delen som går på østsiden av Losbyvassdraget i retning Morterudvann. Ved Geitsjøen deler veien seg igjen og man følger stigningen opp til venstre gjennom Badstudalen helt fram til Nedre Sætertjern hvor Lørenskog Jakt- og fiskeforenings andre oppsynshytte ligger. Fisket i Sætertjerna har de senere årene vært meget bra, mye takket være den kultiveringsinnsatsen som utføres. Her finnes det bestander av ørret, abbor og mort. Stangfiske fra land er tillatt. Husk å løse fiskekort !

 

HUKTJERNA

Dette er to små myrtjern som ligger på åsen ovenfor Nedre Sætertjern. Den enkleste adkomsten blir således den samme som for sistnevnte. Ved enden av skogsbilveien (snuplassen) følger man stien opp åsen og står snart ved Østre Huktjern som er det største av vannene. Her finnes det bestander av både ørret og abbor. I Vestre Huktjern finnes det kun ørret. Stangfiske fra land er tillatt. Husk å løse fiskekort.

 

SKÅLSJØEN

Dette vannet som befinner seg oppe på åsen vest for Losbyvassdraget kultiveres av Høybråten Jeger og Fiskeforening som også har sin oppsynshytte liggende like ved vannet et kort stykke fra der hvor skogsbilveien ender i en snuplass. Den enkleste adkomsten er å følge skogsbilveien forbi Losby Bruk langs vestsiden av vassdraget. Vannet har brukbare bestander av både ørret og abbor og vi har også gjennom utsetting i 2018 forsøkt å reetablere en røyebestand i vannet. Vannet er mye brukt som fiskevann både vinter og sommer. Stangfiske fra land er tillatt. Husk å løse fiskekort

 

SVARTKULP

Dette litt «bortgjemte» vannet som befinner seg sør-vest for Skålsjøen kultiveres av Høybråten Jeger og Fiskeforening som setter ut ørret her hvert år. Vannet har ellers også en bestand av abbor. Stangfiske fra land er tillatt. Husk å løse fiskekort !

Fiskeregler

Følgende regler gjelder for fiske i OFA's område fra 04.12.17:
(Disse fiskereglene står også oppført på alle fiskekortene)

 

 • Fiskeregler for Oslomarka
  §1 Fiskekort
  • Alle fiskere over 18 år plikter å vise fiskekort på forlangende fra legitimert oppsyn. Alle under 18 år fisker gratis i Oslomarka.
  §2 Redskap og metoder
  • Kortet gir rett til å fiske med ett redskap fra land eller is i alle OFAs fiskevann og elver. I Akerselva er kortet gyldig fra utløpet av Maridalsvannet ned til Øvre Foss. NB! Fiske etter laks og sjøørret i nedre del av Akerselva krever eget fiskekort.
  • Det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap.
  • Kortet gir ikke rett til å fiske med oter, gjeddesaks, hoggpilk, garn, eller fangst av kreps.
  §3 Fredningstid
  • Det er tillatt å fiske i alle OFAs fiskevann og elver hele året, med unntak av i elver/bekker og rundt osene i perioden 15.09.–15.11. I dette tidsrommet er fredningssonen rundt store os 100 meter, mens det praktiseres skjønn rundt mindre os.
  §4 Uttaksbegrensning
  • Minstemål for ørret er 25 cm. Minstemål praktiseres ikke i vann med tette ørretbestander. (Se tabeller i Fiskekartboka).
  • I utvalgte Størstemålsvann skal ørret større enn 35 cm slippes ut igjen. Dette gjelder kun i Størstemålsvannene.
  • Gjedde større enn 70 cm skal slippes ut igjen.
  Husk å fukte hendene godt i vannet før berøring av fisk som skal slippes ut igjen.

Andre aktuelle tilbud