Lillomarka - (OFA)

Prøv fiskelykken i Lillomarka. Finn fisketips her! Fiskekortet gjelder for alle Oslomarka Fiskeadministrasjons områder.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Røye
 • Lake
 • Sik

Beliggenhet

Kontakt selger

Oslomarkas Fiskeadministrasjon

40006768

ofafiske@ofa.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) er et forvaltningsorgan, stiftet for å forvalte grunneiernes fiskerett i Osloregionen. OFA består av foreninger av sportsfiskere i Oslo og omliggende distrikter som er åpne for alle og er tilsluttet NJFF.

www.ofa.no

 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Lillomarka

 

OFA har flere vann i Lillomarka som absolutt er verdt et besøk. Og ikke minst finnes flere ypperlige og barnevennlige vann og tjern.

Det greieste alternativet er å ta utgangspunkt fra Badedammen ovenfor Grorud. Her er det fin parkeringsplass, ellers er det ca. tjue minutters gange fra Grorud T-banestasjon.

 

Steinbruvann (lokalt; Stemmer`n), er det første fine fiskevannet man støter på, der både artsmangfold, fiskemuligheter og sjanse for fisk er stor. Vannet huser abbor, mort, gjedde og ørret av fin kvalitet. Vannet er et nærvann som OFA satser på. De beste fiskeplassene finner du på østsiden av vannet. Sent på kvelden, om du er alene, kan flytebryggene på vestsiden være gode fiskeplasser for å nå ut til vakende ørret.

 

Badedammen ligger rett nedenfor, ved parkeringsplassen, og som navnet tilsier er dette et svært populært badevann for barnefamilier. Fiskemulighetene er ikke all verden, men det finnes abbor, noe gjedde og mort i vannet. Et aktuelt sted for de aller minste å få sine første fiskeerfaringer.

 

Lilletjern, også kalt Vesletjern er et annet populært badevann. Tjernet ligger rett bak Apalløkka på Ammerud, og er i dag offentlig badeplass. Tjernet kan være et artig vann å prøve seg i med fiskestanga for barn og unge, og inneholder abbor, gjedde og mort. Det finnes enkelte pene gjedder, men for det meste er de små til gjedde å være. Abbor og mort finnes i hopetall, og det å kaste ut litt brød lokker til seg fisk så man omtrent kan skuffe de på land med håv. Ikke for det, for noe år tilbake ble det tatt en abbor på stang på over kiloen, så enkelte store finnes. Fiskemuligheter finnes rundt hele vannet.

 

Romstjernet ligger på venstre hånd noen hundre meter nord for Steinbruvann. Om sommeren er også dette vannet et populært badevann, og for fiskeren er det nok gjedda som er den største utfordringen om du ønsker skikkelig strekk i sena. Abbor, småmort og enkelte ørreter lever i tillegg her.

 

I Lusevasaen er vanlig vekt mellom 150 til 300 gram. For noen sesonger siden ble det innrapportert en isfisket røye, også en annen rapport tyder på at det kan være en og annen røye i vannet.

 

Bleiktjernet er et grunt tjern, og ørreten holder seg som regel godt utpå mens solen skinner. Kveldsturer er å anbefale tidlig om våren, og da gjerne et fiske kloss inntil land. Fin ørret mellom 300 og 500 gram er fullt mulig å komme i kontakt med. Vannets øst og nordside er å anbefale. Har du derimot med deg fluestanga, kan du ved å komme deg ut på myra på vestsiden ha muligheter for baksleng i ultraklassen.

 

Lomtjern er lite og blir utover sommeren flere steder gjengrodd av liljeblader. Fiskemulighetene blir derfor mindre etter hvert som sommeren går. Likevel, for noen år siden ble det tatt en ørret på godt over kiloen, feit og fin. Det settes ut ørret, men om det finnes flere like store der i dag gjenstår for den enkelte å finne ut.

 

Aurevann er nok det vannet i OFAs område i Lillomarka som går for å være det beste fiskevannet, og hvor man har størst sjanse for å få voksen ørret. Vannet har en fin ørretbestand, bra med abbor og hadde i tidligere tider en liten røyebestand. Røyefangster er det imidlertid lenge siden det har kommet tilbakemeldinger om. Sør i Aurevann er det flere viker og små demninger hvor det om kvelden kan trekke stor fisk inn. Ellers har både vestsiden og østsiden flere gode fiskeplasser, så det lønner seg å være litt aktiv.

 

Søndre Aurevannsputt og Nordre Aurevannsputt har fine bestander av ørret og abbor. Disse puttene er mer myrtjern enn storebroren Aurevann. Generelt er det også lettere å treffe på fisk, og særlig ved den nordre putten blir leirplassen hyppig besøkt av ivrige fiskere.

 

Søndre Langvann ligger på toppen av åsen vest for Lilloseter. Det finnes ørret og abbor i vannet. Vannet kan gi et spennende å fiske. Det finnes en og annen ørret opp mot en kilo, og mye småfallen abbor.

 

Vennervann ligger vest for Søndre Langvann. Det er fine fiskemuligheter rundt vannet, men det er ikke mange som fukter fiskesena i løpet av sesongen. Kanskje et spennende skogsvann å utforske.

 

Søndre Movann inneholder en for stor ørretbestand, men enkelte fine fisker finnes. I tillegg er det mye abbor og mort i vannet. Søndre Movann har forholdsvis rask isgang om våren, og for de som er utålmodige og ønsker å ta årets første ørret på stang, så er mulighetene gode her og i det Nordre Movannet på andre siden av skinnegangen.

 

Trollvann ligger langt sør i Lillomarka, i foten av Trollvannskleiva, som er forkortelse for Rumpetrollvann, og har vært kjent som badeplass siden 1920–årene. Tjernet huser i dag enkelte ørreter og store stimer av småvokst abbor, samt karpefisken karuss, men for barnefamilien kan Trollvann være et spennende og artig mål for turen. Dupp og markfiske bør gi resultater.

 

Isdammen ligger så vidt innenfor markagrensen ovenfor Årvoll, ca. tre minutter fra parkeringsplassen øverst i Årvollveien. Vannet ble i 2010 frigitt til OFA, og er et ganske nytt vann med en noe uvanlig fiskeartsammensetting. Her finneskarpe, karuss, røye, bekkerøye og muligens abbor, mort og en og annen ørret. Bekkerøyebestanden er trolig historie. Det er kun lov med fang og slipp på karpene i vannet.

 

Kapteinsputten inneholder enkelte flotte ørreter. I tillegg finnes en del karuss. Det settes ut noen ørreter år om annet, og enkelte fangsrapporter tyder på at ørreten trives meget godt. Fisk over kiloen har blitt meldt inn, og ofte er det barn og unge som enten har vært en tur på isen med pilkestikke og isbor, eller som har tatt med seg fiskestanga på en familietur, som har stått for fangsten. En kombinert tur og fiskeøkt hit kan gi flotte og spennende opplevelser.

 

Revelitjern ligger godt oppunder den høyreiste Revlikollen, og er kun et ørretvann. Tjernet huser en stor bestand av ørret, men enkelte eksemplarer på fire til fem hekto finnes. Østsiden av vannet er dypt og vanskeligere tilgjengelig, men det kan være forsøket verdt å prøve en mark eller spinner fisket dypt langs land. Området rundt steinura nordøst i tjernet kan gi mange spennende stunder når sola er på vei ned. Vestsiden er noe grunnere, og fisken er mer sky i den lyse tiden av døgnet. Om kvelden og natta er det derimot gode muligheter for kontakt med fisk.

 

Granbergputten ligger nede i Granbergdalen. Her er det så vilt det er mulig å få det i Lillomarka. Denne putten har de siste år fått utsatt noen få ørreter årlig, og de ser ut til å trives. Det er gjort gjenfangster på feit ørret over en halvkilo.  

 

 

 Skitt fiske!

Fiskeregler

Følgende regler gjelder for fiske i OFA's område fra 04.12.17:
(Disse fiskereglene står også oppført på alle fiskekortene)

 

 • Fiskeregler for Oslomarka
  §1 Fiskekort
  • Alle fiskere over 18 år plikter å vise fiskekort på forlangende fra legitimert oppsyn. Alle under 18 år fisker gratis i Oslomarka.
  §2 Redskap og metoder
  • Kortet gir rett til å fiske med ett redskap fra land eller is i alle OFAs fiskevann og elver. I Akerselva er kortet gyldig fra utløpet av Maridalsvannet ned til Øvre Foss. NB! Fiske etter laks og sjøørret i nedre del av Akerselva krever eget fiskekort.
  • Det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap.
  • Kortet gir ikke rett til å fiske med oter, gjeddesaks, hoggpilk, garn, eller fangst av kreps.
  §3 Fredningstid
  • Det er tillatt å fiske i alle OFAs fiskevann og elver hele året, med unntak av i elver/bekker og rundt osene i perioden 15.09.–15.11. I dette tidsrommet er fredningssonen rundt store os 100 meter, mens det praktiseres skjønn rundt mindre os.
  §4 Uttaksbegrensning
  • Minstemål for ørret er 25 cm. Minstemål praktiseres ikke i vann med tette ørretbestander. (Se tabeller i Fiskekartboka).
  • I utvalgte Størstemålsvann skal ørret større enn 35 cm slippes ut igjen. Dette gjelder kun i Størstemålsvannene.
  • Gjedde større enn 70 cm skal slippes ut igjen.
  Husk å fukte hendene godt i vannet før berøring av fisk som skal slippes ut igjen.

   

"Båtfiskevann" i Lillomarka (inkl. flytering):

Rett til å fiske med inntil 2 stenger samtidig. Det er ikke tillatt med motor/el-motor.

Aurevann, Steinbruvann og Romstjern.

 

Andre aktuelle tilbud