Fiske i statsallmenningane på Hardangervidda

Her finn du ei oversikt over alle fisketilboda i statsallmenningane på Hardangervidda.

Arter

  • Ørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Ullensvang fjellstyre

Steinar Lund

48270778

ullensvang@fjellstyrene.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Fjellstyra på Hardangervidda 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Dei seks statsallmenningane på Hardangervidda har fisketilbod frå nord til sør, og aust til vest. Sjå kvar enkelt salsside for detaljar om kvar enkelt statsallmenning!

Fiskeregler

Se regler på de respektive salgssidene.