Fisk etter aure og sik i Tokke kommune

Små og koselege fiskevatn med aure og sik

Arter

  • Ørret
  • Sik

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Mosvatn og Bessevatna Grunneigarlag

Tore Felland Storhaug

47415482

tore.fellan.storhaug@t-fk.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Mosvatn og Bessevatna grunneigarlag ligg sentralt i Tokke kommune og tilbyr fiske med stang og oter frå land, samt isfiske på vinteren

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskekort gjev rett til fiske med sportsutstyr og oter frå land, innafor gjeldande regelverk i Nordre Bessvatn, Heimre Bessvatn og i Mosvatn. Kortet gjev også rett til isfiske/pilking. Dersom du bur i Tokke kommune gjeld vekeskort som årskort.

Ver varsom med å fyre bål i perioden 15/4 til 15/9. Ved badeplassen i Mosvatn er det ein grill ein kan fyre bål i stranda.

Fiskeregler

Ein kan fiske med stang og oter frå land, samt isfiske

Gode fisketips

I Mosvatn er det sik og aure. Siken er vanskeleg å få på stong, prøv eventuelt med mark. For auren kan du bruke både fluge, sluk og spinnar. Her er det bra med fisk, men fisken er som regel liten (200-350 gram)

I nordre Bessvatn er det aure. Også her er det bra med fisk, men fisken er liten (200-400 gram). Her kan du og bruke både fluge, sluk og spinnar.

I heimare Bessvatn er det aure. Her er fisken vanskelegare å få, men den er større (250-550 gram). Same fiskeredskap anbefalast som i nordre Bessvatn.

HUGS: vegavgift kr 40,- i Bessdalen

Andre aktuelle tilbud