Fisk etter aure og sik i Tokke kommune

Små og koselege fiskevatn med aure og sik

Arter

  • Ørret
  • Sik

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Mosvatn og Bessevatna grunneigarlag ligg sentralt i Tokke kommune og tilbyr fiske med stang og oter frå land, samt isfiske på vinteren

Kontakt oss

Mosvatn og Bessevatna Grunneigarlag

Tore Felland Storhaug

47415482

tore.fellan.storhaug@t-fk.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskekort gjev rett til fiske med sportsutstyr og oter frå land, innafor gjeldande regelverk i Nordre Bessvatn, Heimre Bessvatn og i Mosvatn. Kortet gjev også rett til isfiske/pilking. Dersom du bur i Tokke kommune gjeld vekeskort som årskort.

Ver varsom med å fyre bål i perioden 15/4 til 15/9. Ved badeplassen i Mosvatn er det ein grill ein kan fyre bål i stranda.

Fiskeregler

Ein kan fiske med stang og oter frå land, samt isfiske

Gode fisketips

I Mosvatn er det sik og aure. Siken er vanskeleg å få på stong, prøv eventuelt med mark. For auren kan du bruke både fluge, sluk og spinnar. Her er det bra med fisk, men fisken er som regel liten (200-350 gram)

I nordre Bessvatn er det aure. Også her er det bra med fisk, men fisken er liten (200-400 gram). Her kan du og bruke både fluge, sluk og spinnar.

I heimare Bessvatn er det aure. Her er fisken vanskelegare å få, men den er større (250-550 gram). Same fiskeredskap anbefalast som i nordre Bessvatn.

HUGS: vegavgift kr 40,- i Bessdalen

Andre aktuelle tilbud