Tynset Østre Grunneierlag

Tynset østre fiskeområde ligger øst for Tynset sentrum og byr på fine turmuligheter og et rikt dyreliv. Fiskeområdet passer godt for både familie- og fritidsfiskeren.

Arter

  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Tynset Østre Grunneierlag

Nils P. Hagen

45005840

hagennilsp@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Velkommen til sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.  «Spot» er en betegnelse på en god fiskeplass.  «Spot» betyr også sentrum.  Fishspot er et sentrum for gode fiskeplasser.  Fishspot har på kort tid blitt en overbygning for tilbud av sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.

Fisketilbudene blir presentert i flere ulike kategorier. Sammen med fisktilbudene ønsker vi også å vise alle de mange og varierte overnattingsmulighetene vi har i regionen. 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Tynset østre fiskeområde ligger øst for Tynset sentrum og byr på fine turmuligheter og et rikt dyreliv. Fiskeområdet passer godt for familie- og fritidsfiskeren. Her kan du få ørret i alle størrelser. Ørreten er fredet 15.09 – 31.10

 

I Aumdalen finnes flere tjønner langs hovedvassdraget. Her kan en forvente fangst av ørret i varierende størrelser. Passer godt for familier da sjansen for å lykkes absolutt er til stede. I elva Auma er også noen fine kulper en bør prøve. Områdene egner seg både for mark-, flue- og slukfiske.

I Gammeldalen renner elva Tela, ei lita elv med ørret. Fisken blir ikke så stor men desto større sjanse for og lykkes. Dette er et fint sted å ta med seg barna på et nostalgisk fiske da markfiske med langstang er et godt tips her.

 

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder. 

Ta med all søppel hjem. Miljøet er et felles ansvar.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

 

Fiskeområdet kan inngå i fiskekort for Tynset felles fiskeområde (Tynsetkortet).

Fiskeregler

  • Fisketid hele året. All ørret fredet fra 15. september - 31. oktober.
  • Tillatte fiskeredskaper er flue, mark og sluk.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
  • Ved kjøp av fiskekort for Tynset felles fiskeområde, vær oppmerksom på at området Glomma -Tunna fluesone har egne fiskeregler.

Andre aktuelle tilbud