Tynset Vestre

Tynset Vestre byr på fiskemuligheter etter ørret og røye som passer godt for hele familien. Området som ligger like nord for Tynset sentrum har flotte turmuligheter og har et rikt dyreliv.

Arter

  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Tynset Vestre Grunneierlag

Jarne Storaas

90794570

jarne.s@hotmail.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Velkommen til sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.  «Spot» er en betegnelse på en god fiskeplass.  «Spot» betyr også sentrum.  Fishspot er et sentrum for gode fiskeplasser.  Fishspot har på kort tid blitt en overbygning for tilbud av sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.

Fisketilbudene blir presentert i flere ulike kategorier. Sammen med fisktilbudene ønsker vi også å vise alle de mange og varierte overnattingsmulighetene vi har i regionen. 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

I Tynset vestre kan du fiske i:

Lona - en liten idyllisk elv som huser ørret. Fiskene blir ikke så store, men sjansen er god for å lykkes. Godt egnet for barnefamilier. Fisketips: mark med ”langstang”.

Lonsjøen - er et middels stort vann der en finner både ørret og røye av varierende størrelse. Vannet er greit å komme til og til å fiske fra land i. Her passer det fint å fiske med både sluk, spinner og flue.

Milskifttjønna - Ei lang og smal tjønn med flott beliggenhet. Her kan du få ørret og røye i alle størrelser, også noen riktig fine. Passer fint for alle typer sportsfiske.

Flotjønna - er lite ørretvann som nylig er blitt kultivert. Dette gjør at bestanden er på vei opp. Vannet passer fint for alle typer sportsfiske.

Tynset Vestre Grunneierlag ligger på mellom 500 og 1000 m.o.h. Området er preget av furuskog med bjørk i de høyere områder. En liten del av snaufjell rundt Gråvorda og Tverråvorda.

 

All ørret er fredet i perioden 15.09 – 31.10.

 

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder. 

Ta med all søppel hjem. Miljøet er et felles ansvar.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Fiskeregler

  • Fisketid hele året. All ørret fredet fra 15. september - 31. oktober.
  • Tillatte fiskeredskaper er flue, mark og sluk.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
  • Ved kjøp av fiskekort for Tynset felles fiskeområde, vær oppmerksom på at området Glomma -Tunna fluesone har egne fiskeregler.