Bærumsmarka - (OFA)

Prøv fiskelykken i Bærumsmarka. Finn fisketips her! Fiskekortet gjelder for alle Oslomarka Fiskeadministrasjons områder.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Røye
 • Lake
 • Sik

Beliggenhet

Kontakt selger

Oslomarkas Fiskeadministrasjon

40006768

ofafiske@ofa.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) er et forvaltningsorgan, stiftet for å forvalte grunneiernes fiskerett i Osloregionen. OFA består av foreninger av sportsfiskere i Oslo og omliggende distrikter som er åpne for alle og er tilsluttet NJFF.

www.ofa.no

 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fisketips for deg som vil på tur i Bærumsmarka

 

Burudvann

Et flott fiskevann med kort gangavstand fra parkeringen. Vannet har gode forekomster av ørret, abbor, brasme og noe karuss. Ørretbestanden er god og det bør være gode muligheter til å komme i kontakt med den. Vannet ble nedtappet i 2015 og noe ørret forsvant da nedover i vassdraget. Ofa har satt jevnt med ørret de senere år og disse utsettingene burde nå gi gode muligheter for fangst. Abborbestanden er god og den største abboren som vi vet er tatt de senere år var en flott fisk på 950 gram, den ble sluppet ut igjen. I Burudvann er det en god bestand av brasme som burde interessere de som er opptatt av meitefiske.

Det er mange muligheter for fiskeren i Burudvann. For meitefiskeren burde meitefisket etter brasme være av interesse. De som kanskje ikke er spesifikke meitefiskere burde det være gode muligheter for å komme i kontakt med brasmene ved å bunnmeite med mark, noe som kan gi gode fangster av brasmer opp mot 1,5 kg.

Til abborfiske er duppmeite med mark en god mulighet til å få abbor. Abborfiske er spennende og en fin inngangsport til å få barna interessert i sportsfiske, da den ofte er bitevillig. Og hva er vel bedre enn å kombinere litt abborfiske med en dag på stranda med familien på Burudvann.

Ørretfiske gir fiskeren flere muligheter. Det er gode vespertina klekkinger i slutten av mai som kan gi godt vespertinafiske. Det klekker også noe vulgata som kan gi et spennende fiske. Litt ut på sommeren kan en stripende vårflue gi fangst og på dager med litt vind så er det ikke dumt å prøve en streamer. Sluk- og spinnerfiske er spennende og kan gi fine fangster, her er det bare å prøve seg frem med ulike farger, men sølvfarget, kobberfarget, blått og svart er sikre tips!

 

Småvatna (Småvann)

Småvatna ligger innerst i Lommedalen hvis du går eller sykler fra parkeringen på By. Vannet er det første større vannet du kommer til når du følger veien innover, hvis du går/sykler litt lenger kommer man til Byvann og Trehørningen som også er fine fiskevann. Disse vannene har drikkevannsrestriksjoner, det er ikke tillatt å bade eller bruke båt, og telt må settes opp minst 100 meter fra strandlinjen. Disse restriksjonene er godt skiltet rundt hver enkelt av disse vannene. Småvatna har gode bestander av abbor og ørret. Abboren er av fin matfisk størrelse. Det er mye ørret i vannet, men det ser ut som om gjennomsnittsstørrelsen har tatt seg godt opp. Fisk rundt 300-400 gram er ganske vanlig og det ble sett betraktelig større fisk på bekken under gytetiden sist høst. Rundt Småvatna og videre innover i Lommedalen ligger det flere små tjern som absolutt er verdt et besøk.

 

Triungsvann

Triungsvann er et oppdemt vann med flytetorver og mange gamle druknede trestammer. Vær litt forsiktig når du beveger deg rundt på disse flytetorvene. Ørreten i Triungsvann er av god kvalitet og størrelse. Rapport om kilosfisk er allerede tikket inn denne våren! Det er gode fjærmyggklekkinger tidlig om våren (se «Tørrfluelandet 1»), som overlapper med gode klekkinger av begge myrdøgnfluene. Sverming av skogsmaur kan man også treffe på, som igjen kan gi et spennende fiske.

Triungsvann ligger i et naturreservat, ta hensyn til fugle-, plante- og dyrelivet (dette er skiltet).

Det ligger også flere interessante vann rundt Triungsvann, som også er verdt et besøk!

Fiskeregler

Følgende regler gjelder for fiske i OFA's område fra 04.12.17:
(Disse fiskereglene står også oppført på alle fiskekortene)

 

 • Fiskeregler for Oslomarka
  §1 Fiskekort
  • Alle fiskere over 18 år plikter å vise fiskekort på forlangende fra legitimert oppsyn. Alle under 18 år fisker gratis i Oslomarka.
  §2 Redskap og metoder
  • Kortet gir rett til å fiske med ett redskap fra land eller is i alle OFAs fiskevann og elver. I Akerselva er kortet gyldig fra utløpet av Maridalsvannet ned til Øvre Foss. NB! Fiske etter laks og sjøørret i nedre del av Akerselva krever eget fiskekort.
  • Det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap.
  • Kortet gir ikke rett til å fiske med oter, gjeddesaks, hoggpilk, garn, eller fangst av kreps.
  §3 Fredningstid
  • Det er tillatt å fiske i alle OFAs fiskevann og elver hele året, med unntak av i elver/bekker og rundt osene i perioden 15.09.–15.11. I dette tidsrommet er fredningssonen rundt store os 100 meter, mens det praktiseres skjønn rundt mindre os.
  §4 Uttaksbegrensning
  • Minstemål for ørret er 25 cm. Minstemål praktiseres ikke i vann med tette ørretbestander. (Se tabeller i Fiskekartboka).
  • I utvalgte Størstemålsvann skal ørret større enn 35 cm slippes ut igjen. Dette gjelder kun i Størstemålsvannene.
  • Gjedde større enn 70 cm skal slippes ut igjen.
  Husk å fukte hendene godt i vannet før berøring av fisk som skal slippes ut igjen.

   

"Båtfiskevann" i Bærumsmarka (inkl. flytering):

Rett til å fiske med inntil 2 stenger samtidig. Det er ikke tillatt med motor/el-motor

Burudvann, Trehørningen og Østernvann

  

"Meitefiskevann" i Bærumsmarka

Rett til å fiske med inntil 3 stenger samtidig. Det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap (ståsnøre)

 Østernvann 

 

Størstemålsvann. All ørret over 35cm skal slippes ut, det er ikke åpnet for fiske med mark i disse vannene

 Sakromstjern Krokskogen: Møkkalitjerna Østmarka: Biritjern ogGrastjern

Andre aktuelle tilbud