Østmarka - (OFA)

Prøv fiskelykken i Østmarka. Finn gode fisketips her! Fiskekortet gjelder for alle Oslomarka Fiskeadministrasjons områder.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Røye
 • Lake
 • Sik

Beliggenhet

Kontakt selger

Oslomarkas Fiskeadministrasjon

40006768

ofafiske@ofa.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) er et forvaltningsorgan, stiftet for å forvalte grunneiernes fiskerett i Osloregionen. OFA består av foreninger av sportsfiskere i Oslo og omliggende distrikter som er åpne for alle og er tilsluttet NJFF.

www.ofa.no

 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Østmarka

 I skogene øst for Oslo finnes mange fiskevann som kan by på et spennende fiske etter fin ørret, eller andre fiskearter. Er du heldig kan du komme i kontakt med kilosfisk. Grønmo gjenbruksstasjon er et fint utgangspunkt for fisketurer i den helt vestre delen. Her finnes en fin parkeringsplass.

 

Trollvann er mer et tjern størrelsesmessig, og er omkranset av mye myr. Her finnes ørret, og den oppnår vanlig markasize opp mot 300-400 gram.

 

Svartkulp ligger sør for Østmarkskapellet. Her finnes kun ørret, og den kan bli stor. Vannet har forholdsvis mye vegetasjon langs breddene.

 

Rundvann ligger rett nedenfor Østmarkakapellet, også det et rent ørretvann. Vannet er et av de første som blir isfrie i Østmarka, ikke sjelden i april. Til å ligge så sentralt, og til å være så mye besøkt, er det fin ørret i vannet.

 

Smalvann er et annet vann rett ved kapellet. Vannet huser kun ørret, og den oppnår brukbar størrelse. Vannet er pr. nå et rent fluevann.

 

Eriksvann ligger sør for Sør-Elvåga. Dette er et vann som kan overraske med en og annen virkelig stor ørret. For et par siden ble det tatt en på over to kilo.

 

Paddetjern ligger litt ensomt for seg selv innenfor Krokhol. Tjernet ligger i flott natur, men det fiskes ikke mye her. Ørreten oppnår fin størrelse opp mot 400-500 gram, men den er ikke enkel å få.

 

Store Trollvann er et godt ørretvann med muligheter for ørret over en halv kilo. På forsommeren er det flere som tar turen hit.

 

Nøklevann ligger sentralt nord i området, nær bebyggelsen på Oppsal med enkel tilgang fra Bøler eller Skullerud. Likevel er dette vannet et av de absolutt beste fiskevanna i hele Østmarka. Det som gjør vannet unikt er at alle fiskeartene i vannet oppnår real størrelse ettersom de går over på fiskediett. Ørret på 3-4 kilo tas jevnlig på dorging i sommernatta, og enkelte på ismeite på isen. Nøklevann er mye benyttet som fiskevann, men siden vannet er såpass stort er det plass til mange.

 

Lutvann er det andre større vannet i den nordre delen av Østmarka, som innehar mye stor fisk av meget god kvalitet. Mye av årsaken til det er at det finnes marflo i vannet, og den godtar kun vann av god kvalitet. Det er først og fremst ørreten som blir stor, men det lever også en liten bestand av canadarøye som klarer å reprodusere, og ettersom disse raskt blir reale fiskespisere får de en vekstrate som går rett til himmels, og de kan dermed bli virkelig store. Vannet krever litt erfaring, fordi det er veldig dypt, og det kan være vanskelig for de som ikke er kjent med dybdeforholdene å gjøre gode fangster. Det anbefales å dorge med kano fordi de store ørretene jager gjerne langt fra land om natta og høyt i vannet.

 

I den sørlige delen av Østmarka finnes flere vann og tjern, og flere ligger vilt til.

I Nordre, Midtre og Søndre Kytetjern finnes gode bestander av ørret med en vekt opp mot 500 gram, med enkelte større.

 

Tonevann ligger et par, tre hundre meter nord for den større Mosjøen. Det finnes mye fisk mellom 300-500 gram, med enkelte større.

 

Steinsjøen er et fint skogsvann vest for Tonevann. Vannet er langgrunt og ørreten vaker ofte langt ute. Ørretbestanden er forholdsvis stor, men fiskene kan oppnå både fin størrelse og kondisjon.

 

Kløftetjern ligger vest for Steinsjøen, og er også et bra fiskevann med en god bestand av ørret mellom 300-500 gram. Enkelte presser seg opp mot kiloen.

 

Svartoren er et merkelig vann, som minner mer om en bred sakteflytende elv. Ørreten trives, og de kan bli riktig så fine.

 

Børtevann ligger i den sørøstre delen av området. Dette er et stort vann med masse skjær og øyer. Det er å anbefale å fiske fra kano, eller å prøve seg på isen. Ørretbestanden er god, med enkelte virkelig store ørreter som lever av byttefisk.

 

Bøvelstadsvartjernet og Myrsetersvarttjern er to andre meget spennende fiskevann i området. Utsettinger har vist at ørreten trives utmerket, og at fiskene raskt oppnår størrelser over 500 gram.

 

Skitt fiske!

 

 

 

Fiskeregler

Følgende regler gjelder for fiske i OFA's område fra 04.12.17:
(Disse fiskereglene står også oppført på alle fiskekortene)

 

 • Fiskeregler for Oslomarka
  §1 Fiskekort
  • Alle fiskere over 18 år plikter å vise fiskekort på forlangende fra legitimert oppsyn. Alle under 18 år fisker gratis i Oslomarka.
  §2 Redskap og metoder
  • Kortet gir rett til å fiske med ett redskap fra land eller is i alle OFAs fiskevann og elver. I Akerselva er kortet gyldig fra utløpet av Maridalsvannet ned til Øvre Foss. NB! Fiske etter laks og sjøørret i nedre del av Akerselva krever eget fiskekort.
  • Det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap.
  • Kortet gir ikke rett til å fiske med oter, gjeddesaks, hoggpilk, garn, eller fangst av kreps.
  §3 Fredningstid
  • Det er tillatt å fiske i alle OFAs fiskevann og elver hele året, med unntak av i elver/bekker og rundt osene i perioden 15.09.–15.11. I dette tidsrommet er fredningssonen rundt store os 100 meter, mens det praktiseres skjønn rundt mindre os.
  §4 Uttaksbegrensning
  • Minstemål for ørret er 25 cm. Minstemål praktiseres ikke i vann med tette ørretbestander. (Se tabeller i Fiskekartboka).
  • I utvalgte Størstemålsvann skal ørret større enn 35 cm slippes ut igjen. Dette gjelder kun i Størstemålsvannene.
  • Gjedde større enn 70 cm skal slippes ut igjen.
  Husk å fukte hendene godt i vannet før berøring av fisk som skal slippes ut igjen.

   

"Båtfiskevann" i Østmarka (inkl. flytering):

Rett til å fiske med inntil 2 stenger samtidig. Det er ikke tillatt med motor/el-motor.

Børtervann, Fløyta, Fri-Elvåga, Geitsjøen, Grinderen, Krokvanna, Lutvann, Mosjøen, Murterudvann, Mønevann, Nøklevann, Rausjøen, Rolandsjøen, Røyrivann, Stensrudtjern, Sværsvann/Setertjern, Syverudtjern, Tappenbergvann og Tonevann

 

"Flyteringfiskevann" i Østmarka

Flytering (bellyboat) skal drives av svømmeføtter.

Gjersrudtjern, Hauktjern, Langvannet (v/Østmarkkapellet), Skraperudtjern og Steinsjøen

 

"Meitefiskevann" i Østmarka

Rett til å fiske med inntil 3 stenger samtidig. Det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap (ståsnøre).

Fløyta, Fri-Elvåga, Geitsjøen, Gjersrudtjern, Murterudvannet, Mønevann, Nøklevann, Rolandsjøen, Røyrivannet, Skraperudtj., Stensrudtjern, Sværsvann/Setertjern, Syverudtjern, Ulsrudvann og Østensjøvannet* (*kun tillatt å fiske fra isen)

 

Størstemålsvann i Østmarka

All ørret over 35cm skal slippes ut, det er ikke åpnet for fiske med mark i disse vannene

Biritjern og Grastjern

Andre aktuelle tilbud