Ørretfiske i Kalvvatn hos Plates Eiendommer

Eksklusiv fiskerett i Kalvatn og fiske i øvrige vann i området for opptil 6 personer leies ut i følge med særegen overnatting.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

En anleggsbilvei (stengt for almen ferdsel) tar deg til Kalvvatn. 

Video

Om oss

Plahtes Eiendommer tilbyr jakt og fiske i storslagen villmark tilrettelagt med hytter, båter og alt som hører med for en vellykket tur i utmarken.

 

Besøk vår hjemmeside www.plahte.no for å finne flere tilbud på jakt og fiske!

Kontakt oss

Plahtes Eiendommer

904 01 799

kristoffer@plahte.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Fritt uttak av fisk under 1 kg.

1 fisk per gjest fra 1kg til 2kg i løpet av uken.

All fisk over 2 kg skal settes tilbake.

Mer detaljert beskrivelse

Eksklusiv fiskerett tilknyttet overnatting i røff innkvartering. Fiske i Kalvvatn er forbeholdt gjester ved hytta ved Kalvvatn. I tillegg finnes her en mengde mindre elver, strømmer, kulper og vann. Området er godt egnet for all slags fiskeredskap, det være seg fluefiske, meitefiske eller sluk/spinner. Der er ca. 15-20 vann som vi regner at har ørret av bra størrelse og høy kvalitet. De fleste år tas det ørret på 2-3kilo.

 

Rundt Kalvvatn kan man benytte et ca. 150.000 da. stort og variert fjellområde med meget godt innlandsfiske etter ørret. Området omfatter den innerste del av nedslagsfeltet i Åbjøravassdraget, sør i Nordland. Mesteparten av området er snaut høyfjellsterreng. Bare de nedre delene, rundt Mellomvatnet, har utpreget trevegetasjon. Her er en mengde mindre elver, strømmer, kulper og vatn, for det meste uberørt og med et fint fiske, med variasjoner fra vatn til vatn. En del gjester har funnet området svært attraktivt for fluefiske.

 

Det store Kalvvatnet er regulert med stor reguleringshøyde. Enkelte andre vatn er preget av vassdragsreguleringen, og en kraftlinje er synlig.

 

Området kan tilby svært store arealer der få folk ferdes, med et utall av vann og fiskeplasser. Da det er et næringsfattig område, vil det nødvendigvis forandre seg en del fra år til år hvilke vann som er bra og dårlige. Der er ca. 15-20 vann som vi regner at har ørret av høy kvalitet. 

 

Området har alt fra lett tilgjengelige vann i nærheten av vei til virkelige bortgjemte perler, med fisk opp mot 4 kg.

 

Hytta

Fiskerett kommer i følge med leie av "Kalvvatn", Plahtes Eiendommers røffeste innkvartering.  Her bor man i ombygd naust og gammelavvo. Dette er enkel men velutstyrt innkvartering, men det ligger midt i et av våre beste områder for innlandsfiske, og det er bilvei helt frem. Stedet passer for opp til 4 (maksimalt 5) personer.

Les mer om Kalvvatn

 

 

Priser: 

Fiskerett for inntil 6 personer, inklusive overnatting i hytta "Kalvvatn", i en uke:

Perioden 27.juni - 5. september: fra 3875,- NOK per person (15.500,- NOK)

 

Prisen gjelder for opptil 4 personer, og inkluderer hytte, fiskerett på store områder, båt med motor, bensin, ved, propan etc. For mer enn 4 personer kommer et tillegg på 2000,- NOK per person per uke.

 

Ved booking betales et depositum. Depositum per uke er 3.500,- NOK. Resterende sum innbetales før fastsatte frister innen ankomst. Det betales for gruppen i sin helhet. Nærmere betalingsinformasjon gis ved booking.

 

Ta kontakt dersom interesse eller spørsmål.

Fiskeregler

Gjester ved Kalvkru har enerett i Kalvkruvatn og ned til Trongen

Fisket fra Mellomvatn opp til Øvre Kalvvatn deles med de som leier naust ved Kalvkru.

 

Sett deg inn i gjeldende fiskeregler innen fisket tar til. Fiskeregler finnes vedlagt

Gode fisketips

Best fiske er det ofte i Ringvatnet, Mellavatn (309 moh), Faatnoenjaevrie (594 moh), Holmvatnet (532 moh), Brennelvområdet (de indre vannene) og Kalvvassfjellet , der det ligger en rekke tjern og vatn med fisk av topp kvalitet.

Nilsinetjernene, (Nilsinetjønnan) (350-570 moh), er lett tilgjengelige, og har fine fiskeplasser med rennende vann. Noen av disse vannene er regulerte.

 

I tillegg er det en god del fjellvann der det fiskes så sjelden at vi ikke har tilstrekkelig kunnskap om vannene.

Andre aktuelle tilbud