Velkommen til fiske i Lunner Almenning

Lunner Almenning har mange vann i ulike størrelser og med varierende fiske og insektliv. NB! Kreps er fredet fra og med 2024 grunnet lav bestand.

Arter

 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Røye
 • Sik
 • Kreps

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Lunner Almenning

61323000

post@la.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

For mer info, se Lunner Almennings hjemmeside.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Mange flotte vann, med rikt og variabelt fiske. Se avsnittet Gode fisketips for utfyllende informasjon om hver av vannene, fisketips, m.m.

Fiskeregler

FISKEKORTREGLER

 • Alle som er fylt 16 år og ønsker å fiske i allmenningens vann skal løse fiskekort.
 • Barn og ungdom under 16 år fisker gratis.
 • Kortet gjelder for alle vann i allmenningen.
 • Teine- og garnfiske er tillatt kun for innenbygdsboende.
 • Det er fra 2015 innført maks maskevidde 29 mm (22 omfar).
 • Garn- og oterfiske tillatt for alle innenbygdsboende fra allmenningens land i Harestuvannet, Mylla, Svea (ikke Yttersvea), Skjerva, Skyten, Avalsjøen og Langvannet.
 • I Gjerdingen er garn/teiner kun tillatt for bruksberettigede og allmenningens ansatte.
 • I resterende vann er det kun tillatt fiske med stang.
 • Det er ikke tillatt å sette garn nærmere elv eller bekkeos enn 50m.
 • Alle garn skal være merket med navn og adr. og ha synlig flotør. Umerkede garn vil bli beslaglagt.
 • Fiske fra båt er kun tillatt i de vann hvor en har lov å fiske med garn og oter.
 • Det er ikke tillatt med motor i noen vann, heller ikke el-motor.
 • Bellyboat/flytering er tillatt i Store Klattertjern, Store Snellingen og Korsvann. Se definisjon og regler for bellyboat lenger ned.
 • Fiskekortet skal bringes med under fisket og vises frem uoppfordret.
 • Personer som ved kontroll ikke har løst fiskekort, avkreves dobbelt årskort-avgift.

 

Bellyboat

 • Bellyboat kan kun drives av svømmeføtter.
 • Kun en stang per fisker.
 • Det er ikke tillatt med motor/elmotor.
 • Det er ikke tillatt å fiskefra kano eller kajakk
 • De som fisker fra bellyboat har vikeplikt for de som fisker fra land. Vi oppfordrer til vanlig folkeskikk.
 • Ved kontroll skal fiskeren snarest mulig bevege seg bort til kontrolløren.
 • KUN tillatt i Store Klattertjern, Store Snellingen og Korsvann.

 

Krepseregler

 • Krepsesesongen starter 6. august kl. 18.00 og slutter 31.august.

 • Alle som krepser må ha krepsekort, og er underlagt strengt regelverk som må følges.

 • Minstemål på kreps er 9,5 cm. Dette for at den skal rekke å gyte en gang før den tas. All kreps under minstemål skal slippes ut igjen.

 • Oppsynet slår ned på ulovligheter og anmelder brudd på reglene.

 • For å unngå spredning av fiskesykdommer og parasitter, skal man ikke bruke åtefisk fra et annet vassdrag.

 • Bruk av teiner er forbudt.

 • Fangst for videresalg er forbudt.

 

Overtredelse av regelverket vil bli anmeldt

 

Unngå spredningen av vasspest

Vasspest  er en fremmed, invaderende undervannsplante som siden 1920-tallet har blitt spredt til en rekke innsjøer og elver på Østlandet. Vasspest kan forandre økosystemet, true andre arter og danne tette bestander eller flytematter som gjør det problematisk å bade, fiske og ferdes i båt. 
Du unngår å spre vasspest ved å:

 • vaske og tørke fiskeutstyr, båt, kano, kajakk, tauverk, fottøy og annet utstyr grundig når du har bruktr det i nærheten av vasspest og du skal bruke det i andre vann.
 • aldri tømme akvarieplanter ut i vann og vassdrag.

 

Les mer om vasspest i PDFen nedenfor.

Veibeskrivelse

Gode fisketips

Lunner Almenning sammen med Stig Werner har samlet inn kjent og ukjent informasjon om de største fiskevannene i Lunner Almenning.

I tillegg til oversikten over våre fiskevann har vi også satt satt sammen noen enkle tips for best mulig fangst, samt informasjon om krepsing. Informasjonen finner du i PDFene nedenfor.

 

For interaktivt kart med oversikt over våre fiskevann, parkeringsplasser med mer, se link til kart under veibeskrivelse lenger opp på denne siden.

 

Lykke til og god tur!