STRANDEFJORDEN

Fiske i Strandefjorden er tillatt hele året, men noe begrensinger på Neselva/andre bekker

Arter

  • Ørret
  • Abbor
  • Sik

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Strandefjorden grunneierlag

Svein Gunnar Strand

970 97 357

post@strandefjord.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Strandefjorden grunneierlag er en forening av grunneierne langs Strandefjorden.

Vedtektfestet formål:

Arbeide for fremme av fisket som næring for en god fiskekultur og  eller ivareta medlemmenes interesser like overfor reguleringen,  vassdragsutbygging og det offentlige, hevdelse av bruks- og  eiendomsretten, ta seg av ting som har forbindelse med fisket,  herunder utleie av fiske, samt iveretagelse av fellesinteresser ved  bruken av fjorden.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

I strandefjorden kan du fiske med stang fra land og båt, samt oterfiske. Her kan du fiske hele året.
I Neselva og østsida av Fasle elva kan du fiske med stang, utenom  i perioden  10. september  31. desember. Barn under 16 år gratis

Fiskeregler

Garn- og notfiske er forbeholdt grunneierne.

  • Det er forbudt å bruke bundne redskaper nærmere inn- eller utløpsos enn 50 meter.
  • Alle bundne redskaper skal være merket med synbart merke med eierens navn og adresse. Det er forbudt å ha garn stående i vannet mellom kl. 10.00 og 15.00.
  • Alt fiske i elver og bekker er forbudt f.o.m 5. september t.o.m 15. oktober. I Neselva t.o.m 31. desember.
  • Fiskekort for oterfiske gjelder et båtlag, den person som kortet er utstedt til, må delta under fisket.
  • Fiskekort gir ikke rett til å fiske med utstengler/ståkroker.

Andre aktuelle tilbud