Fiske i Hålandsdalen og Skogseidvatnet

Skogseidvatnet er kjent for stor røye og kanskje enda større brunørret. Fiskekortet innbefatter hele 5 innsjøer. Norges største røye er fanget i Skogseidvatnet. Den veide over 8 kilo.

Arter

 • Ørret
 • Røye

Beliggenhet

Kontakt selger

Hålandsdalen Grunneigarlag

Olav Tveitnes

90195645

haagrunn@gmail.com

Video

Kjøp fiskekort her

Om selger

Hålandsdalen Grunneigarlag administrerer fiske og fiskekortsalg i Hålandsdalen.  Innenfor området ligger blant annet Skjellbreidvatnet, Vengsvatnet, Gjønatatnet, Skogseidvatnet og Henangervatnet.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Skogseidvatnet og vannene rundt er kjent for både stor røye og stor ørret.  Dette er et av de svært få stedene hvor man kan fiske etter storørret i Hordaland og på Vestlandet for øvrig.  Ørreten går tidlig over på fiskediett og det resulterer i rask vekst og god kondisjon. Tilkomst fra land er vanskelig, og det anbefales å fiske fra båt. Ved ferdsel på innmark må dette avklares med grunneiger på forhånd.

 

Båtutleie:

Det finnes flere privatpersoner som leier ut båt i vassdraget:

 

 • Olav Tveitnes - tlf: 90195645
 • Gitle Emil Ragnhildstveit - tlf: 48595290
 • Ole Kristian Tombre - tlf: 41639488
 • Sigbjørn Skogseide - tlf: 97711654
 • Knut Bolstad - tlf: 90831007
 • Svein Arthur Sævareid - tlf: 97005800
 • Bård Morten Helland - tlf: 48062600
 • Trygve Haugen - tlf: 56583110
 • Lisbeth Eide - tlf: 93032282
 • Hans Martin Eide - tlf: 98401409 (Gjønavatnet)

 

Utleie av hus:

 • Knut Bolstad - tlf: 90831007
 • Sigbjørn Skogseide - tlf: 97711654
 • Lisbeth Eide - tlf: 93032282
 • Odd Skjelde - tlf: 48288641
 • Trygve Haugen - tlf: 56583110
 • Ernst Ove Indrebø - tlf: 41451801

 

Se www.skogseidvatnet.no for mer informasjon.

Fiskeregler

Regler for innføring av båt i vassdraget

 • Grunneigarlaget vil begrense innførsel av båter i vassdraget.
 • Det er ikke lov å innføre båt med større motor enn 6 hk
 • Båter som skal innføres i vassdraget SKAL rengjøres og desinfiseres før utsett.
 • Ved bruk av båt er det pålagt å benytte flytevest.

 

Regler for fiske med stang og oter

 • Ved fiske av stor røye ønsker Grunneigarlaget at disse fiskene skal taes ut av vassdraget. Det skal ikke benyttes "catch and release" på denne fisken.
 • Kjøp av fiskekort gir rett til fiske med 1 stang eller 1 oter i Særvareid - og Kvanndalsvassdraget.  Skjelbreidvatnet, Vengsvatnet, Gjønavatnet, Skogseidvatnet og Henangervatnet.
 • Dersom man ønsker å fiske med flere stenger pr person må man løse flere fiskekort.
 • Fisketid i vatna er hele året.
 • Fiskekortet gir rett til fiske i følgende elver: Kikedalselva, Gjønaelva, Hjortedalselva og deler av elva mellom Gjønavatnet og Skogseidvatnet.  Fisketid i elvene er 01.12 - 01.08.
 • OBS - Det er ikke tillat å fiske i Orraelva nord i Skogeidvatnet.
 • Ingen ferdsel nærmere oppdrettsanlegg enn 100 meter.

 

Regler for fiske med garn

 • For å fiske med garn må det kjøpes garnkort. Maksimalt 5 garn per person/per døgn, maksimalt 2 garn sammen i lenke.
 • I Skjelbreidvatnet, Vengsvatnet, Gjønavatnet og Henangervatnet er det fisketid hele året.
 • I Skogseidvatnet er fisketida for garnfiske 15.08 - 01.11.
 • I Skogseidvatnet og Henangervatnet er fiskeplasser for garn merket med hvit pil.
 • Tillat maskevidde er 31 mm eller mindre fra knute til knute.
 • Garn skal være nedsenket slik at fangstdelen er minst 5 meter under vannflata.
 • Avstanden til elver skal være minst 100 meter.
 • Ingen ferdsel nærmere oppdrettsanlegg enn 100 meter.
 • Fangstredskap skal være merka med navn og adresse til fiskeren.
 • Det er påbud om at garnredskap som er brukt i sjøen eller andre vassdrag skal desifiseres før bruk.

 

Veibeskrivelse

Skogseidvatnet og fiskeområdene rundt ligger en drøy times kjøretur sørøst for Bergen.