Velkommen til fiske i Haustdalen

På Haustdalen er det lett tilgjengelige fiskevann, beliggende i flott turterreng. Kortet dekker fiske i Haustsjøen med tilstøtende tjern og Hausta elv. Haustsjøen har ørret i fin kondisjon.

Arter

  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Haustdalen fiskelag

Torkild Vardenær

91308104

tv@live.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Haustdalen fiskerlag samarbeider med fiskeforvaltningen i Hedmark fylke for å bedre fiskebestanden innenfor området.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

På Haustdalen kan du fiske ørret i Haustsjøen med tilstøtende bekker, tjern og Hausta elv. Beliggenheten er lett tilgjengelig og ligger i fint turterreng. Haustsjøen har ørret i fin kondisjon

Fiskeregler

Kortet er personlig og kan ikke overdras. Kortet gir rett til bruk av 1 stang. Frittstående redskap er forbudt. Kortet skal bringes med under fiske og fremvises på forlangende. Kortet gir rett til å kontrollere andre. Fiske fra båt er kun tillatt fra registrerte båter.

 

Alle sportsfiskere skal levere fangstrapport på inatur.no etter endt fiske.

 

Hjelp oss å ta vare på vår vakre natur!

  • Vis forsiktighet med varme og skad ikke trær eller annen vegtasjon.
  • Vis respekt for dyre- og fuglelivet.
  • Kast ikke avfall i vannet.
  • Vårt utmarksoppsyn vil påtale og rapportere alle brudd på fiske- og ordensregler.

 

God sommer og skitt fiske!