Fiske i Numedalslågen og Fondskogen, Kongsberg

Dette fiskekortet gjelder for Numedalslågen og Fondskogen i Kongsberg. Inntektene fra fiskekort går til kultivering av de samme områdene. Du kan lese mere om prosjektene på KJFF sine nettsider.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Sik

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Kongsberg JFF - Fiskeutvalget

Åge Skullestad

93057493

KongsbergJFF@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Kongsberg Jeger -og fiskerforening ble grunnlagt i 1938 under navnet Kongsberg sportsfiskere. I 1970 fusjonerte Kongsberg sportsfiskere og Øvre Sandsvær Jeger -og fiskerforening og tok navnet Kongsberg jeger -og fiskerforening. De siste årene har medlemstallet vært relativt stabilt på litt over 500.

Fiskekvoter

Maksimum (bag-limit) på 2 ørret per døgn.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Se KJFF sine hjemmesider for mer detaljert informasjon.


KJFF har laget digitale kart (se linker under) for nøyaktig hvor KJFF har signert avtaler med grunneiere for fremleie av fiskerettigheter.
Grønne streker indikerer hvor KJFF har fremleie rettigheter for fiske​, eller hvor det kan fiskes uten kontrakt med grunneier.
Røde streker indikerer fiskeforbud; enten grunnet kabler i elven, fisketiltak/kultivering, vernesoner m.m. Vennligst respekter disse merkingene.
Merk at kartene oppdateres løpende ettersom kontrakter med nye grunneiere signeres.

KJFF_Fondskog.html
KJFF_Numedalslaagen.html

 

Overnatting i området Fondskog:
Sveinsbu DNT Hytte

 

Overnatting i Kongsberg:
Kongsberg Vandrehjem
Quality Grand Hotel
Gyldenløve - Best Western Hotel

Fiskeregler

Det er kun tillatt med stangfiske. Maksimum (bag-limit) på 2 ørret per døgn.

Fiskekortet er personlig, gjelder ikke for kommersielt fiske og må være løst før fisket begynner. Fisket er åpent hele året og fiskekort må forevises til fiskeoppsyn fra Kongsberg Jeger og Fiskerforening. Overtredelse av fiskereglene vil føre til politianmeldelse.
All gjedde, abbor og sik skal tas opp, disse artene ønskes ikke sluppet ut igjen.

 

Se forøvrig også KJFF Fiskeutvalget sine Facebook sider - her kan du også stille oss spørsmål.

 

Se vedlagt fiskekort infoplakat for regler og andre relevante opplysninger.