Røyefiske på Svalbard

Fiske etter svalbardrøye med garn er forbeholdt fastboende på Svalbard.

Arter

  • Røye

Beliggenhet

Kontakt selger

Sysselmesteren på Svalbard

79 02 43 00

firmapost@sysselmesteren.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Alle som skal fiske etter røye og annen anadrom laksefisk på Svalbard må løse fiskekort her via Inatur.

  • Fiskekort for stang/håndsnøre gjelder for hele sesongen (fastboende og tilreisende).
  • Garnfiske er kun for fastboende på Svalbard og gjelder både vassdrag (ferskvann) og i sjøen.

 

Nærmere bestemmelser om fiske finner du i lenker her: Forskrift om fiske etter røye på Svalbard i 2024 - - Lovdata

 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Fiskeregler

Fiskekort for stang/håndsnøre

Fiskekort for stang/håndsnøre gjelder for hele sesongen og i de vassdrag som er angitt her i § 10 Forskrift om fiske etter røye på Svalbard i 2024 - - Lovdata

 

Garnfiskekort er kun for fastboende på Svalbard

  • Garn skal merkes med bøye, eiers navn og adresse.
  • Hver fisker kan maksimalt benytte to garn samtidig, disse kan ikke kobles sammen i lenke
  • Garn skal settes minst 200 m fra innløps- eller utløpsos og elvemunning (grense elv/sjø).
  • Garn skal ha minimum 52 mm maskevidde og skal ikke overstige 1,8 m høyde og 25 m lengde.
  • Fangst av røye i saltvann skal også innrapporteres

Fangstrapportering - gjelder både for stang/håndsnøre og garnfiske

Fangst av fisk på 25 cm og lengre rapporteres fortløpende og senest innen 10 dager etter fisket er foretatt. Fangstrapportering utføres via Inatur.

Fangstrapport skal inneholde dato, art, lengde, vekt, kjønn og lokalitet (hvilket fiskevann).