Fiske i Blåsjø - Bykle, Suldal & Hjelmeland

Fisk med stang eller garn etter fjellaure i Setesdal-Ryfylkeheiane. Blåsjø har ein god bestand med fin aure, og kjent for godt garnfiske.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer


28.06.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Blåsjø som ligg i Ryfylke og Setesdal er Norges største energimagasin og blir holdt på plass av 11 små og store dammar. Ved høgste regulerte vannstand dekkar Blåsjø et område på over 82km2. Storvanndammen, Oddatjørndammen og Førrevanndammen er blant de største dammane som høyrer til Blåsjømagasinet. Storvanndammen er Norges største fyllingsdam, Oddatjørndammen er den høgeste fyllingsdammen i Norge, mens Førrevanndammen er Norges største betongdam.

 

I desse fjellområde er det normalt mykje snø, og denne kan bli liggande lenge utover våren og forsommaren. Tenk på dette både i forbindelse med anleggsvegen opp til Blåsjø, men også i forhold til is på sjølve vannmagasinet. 

 

Dette fiskekortet er et samarbeid mellom private grunneigarar, Bykle-, Suldal- og Hjelmeland Fjellstyrer og Statskog SF.

 

Fiske med stang:

Blåsjø er eit vatn som det til tider kan vera vanskeleg å fiska effektivt, spesielt ved høg vasstand. Ved høg vassføring leit etter bekkar inn i vatnet, der det vil koma mykje næring. På austsida, mot Bykle finn ein fleire fine osar. Ver og på utkikk etter gras- og lyngdekka område som er oversvømde, her vil det alltid vera mykje fisk morgon og kveld. Kring og i Pøylåna, er det sett ut kanadisk bekkerøye. Den er ein glupsk og stor fisk opp mot 1.5 kg. Den held seg mykje rundt bekkar og grunne sand-område. Det er lett gjenkjennelege på at dei alltid vakar i ein stor ring og går ringen om att mange gonger. Tek best på floge, spinnar og makk.

 Elles er der viktig på våren når vatnet ofte er demma ned, å leite etter pyttar som ligg att etter neddemminga. Desse kan innehalda store mengder fisk, som bit på alt så snart isen er smelta bort. Likevel er fisken ofte relativt vanskeleg å få, bruk lett utstyr og gå varsamt. 

 

Fiske med garn:

Vis hensyn til vær og vind om du legg ut på Blåsjø med båt. Vatnet er stort og område omkring er åpne. Bølgene kan fort bli høge. Bruk ein sjødyktig båt med stor nok motor. Huks å merke plassen du sett garnet slik at du finn den att neste dag. Sjølve garnet skal være merka med farga blåse med namn og telefon nummer. Få med deg alle garn heim att!

Maks maskevidde i Blåsjø er 18 omfar / 35 mm.

Når vannstanden er låg vil Blåsjø bli delt opp i mindre vatn og pyttar. Vis hensyn til dette, og ikkje overfiske i desse med garn. 

Umerka garn vil bli inndratt.

 

Dei som ynskjar å fiske med meir enn eit garn pr døgn, kjøper likt antall kort pr døgn / sesong som det antallet garn dei ynskjar å fiske med.

 

 

Fiskeregler

Lokale fiskebestemmelser finner du her.

For kjøp av jakt-/fiskekort, som gjelder for en bestemt dato eller et bestemt tidsrom, foreligger ikke angrerett, (jf. angrerettloven § 22 bokstav m.

Veibeskrivelse

Frå Stavanger følg riksveg 13 til Suldal. Kjem du frå Haugesund følgjer du E 134 til Ølen. Følg så riksveg 46 til ferjesambandet over til Sand, og du er framme.
Frå austlandet og Odda følgjer du E 134 til Røldal, og så riksveg 13 til Suldal.
VELKOMMEN !