Fiskekort for Måna utmarkslag og Hydro-terrenget

Fiskekortet gjelder for de vann og vassdrag som er markert med blått. Måna utmarkslag og Hydro-terrenget kan tilby variert fiske helt fra Tinnsjøens strandline til vann godt inn på snaufjellet.

Arter

  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Tinn Jeger og Fiskerforening

91750575

tjfftinn@online.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

For tiden jobber Tinn JFF med å utarbeide ett fiskekorttilbud i store deler av Tinn Kommune. Foreløpig er ikke alle avtaler i orden, så kortene gjelder kun for de områder som er vist på kartet. Kartet vil bli oppdatert så fort nye avtaler er undertegnet. Fiskekort for Tinnsjøen jobber vi med og det vil bli inkludert i dette kortet om vi får til en avtale med alle involverte.

Fiskekortet gjelder for følgende vann: 

Måna Utmarkslag 1: Nedre Geitebutjønn, Øvre Geitebutjønn, Gryvlenuttjønn, Meinsvatn, Offertjømi, Tatertjømi, Skarketjønn, Jonntjønn, Turifittjønn (øvre på 1205moh), Hjerdøla, Øvre Kroktjønn, Nedre Kroktjønn, Store Sandvatn, Butjønn, Birgittjønn, Vesle butjønn, Grotjømi, Drivtjørnan, Hogsettjønn, Grosettjønn, Olmåtjønn,

Måna Utmarkslag 2: Gravtjønn, Våervatn

Måna Utmarkslag 3: Finntjønn, Smørtjønn, Torvevatn, Nykkjetjønn, Nutetjønn, Holmetjønn, Torvevatn, Heitjønn,
Rjupetjønn, Nutetjønn, Kalvetjønn, Vesle Sandvatn,

Hydro 1: Kvistbudaltjømi

Hydro 2: Ingolfsland Tjønnan, Kjelsbergvatn, Landsetvatn, Middøltjønne, Kjelsbergvatn, Filletjønn, Damtjønn, Ormetjønn,

Hydro 3: Skardfoss, Djupetjønn, Såemsbotn, Kroketjønn, Klokkstjønn.


Husk å sjekke kartet på toppen av denne siden, enkelte vann kan ha avgrensede områder der man ikke kan fiske.

Fiskeregler

Generelt i Tinn Kommune er det fredet for fiske etter ørrett i perioden 1. oktober til 15. november. Dersom ikke annet er spesifisert er det disse datoene som er gjelende.

 

På Måna utmarkslag sine eiendomer er alt fiske fredet fra 19. august til 1. november.

Andre aktuelle tilbud