Andrå i Rendalen

På østsiden av Storsjøen lengst sør i Rendalen finnes fiskeområdet Andrå. Her finner du blant annet Valsjøen og Veksen blant mange andre små spennende vann.

Arter

  • Ørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Fiske i Ytre Rendal

Rolf Brennodden

414 33 680

rolf.brennodden@ovf.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

På østsiden av Storsjøen lengst sør i Rendalen finnes fiskeområdet Andrå.  Her finner du blant annet Valsjøen og Veksen blant mange andre små spennende vann.  Statskog har flere populære utleiehytter i området.  Se "Andre aktuelle tilbud" nederst på siden.

 

Valsjøen og Veksen er kjent som gode fiskevann etter røye.  I tillegg finnes en rekke små vann i området der det drives aktiv fiskekultivering.  

 

Skogsbilvegnettet er godt utbygd, så de fleste vann er enkelt å komme seg til. Ønsker du å ta beina fatt noen kilometer er området rundt Villsjøen verdt et besøk.

 

Andrå Utmarkslag har tilrettelagt for friluftslivet flere steder, og Gransjøbekkbua og Krokhølbua er to åpne husvære som du er hjertelig velkommen til å benytte gratis.

 

For mer informasjon om alle fiskemulighetene i Rendalen ta også en titt på Fiske i Rendalen på fishspot.no.

 

 

Fiskeregler

Fisketider: 

Tjern og innsjøer: Ørret er fredet i perioden f.o.m. 15.september t.o.m. 15.november.

Rennende vann: Alt fiske et forbudt i perioden f.o.m. 1.januar t.o.m. 20.mai. Ørret er også fredet i perioden f.o.m. 1.september t.o.m 31.desember.

FYLKESMANNEN I INNLANDET HAR FISKEFORSKRIFTENE FOR VÅRE VASSDRAG UNDER REVIDERING OG DET VIL HELT SIKKERT SKJE ENDRINGER BÅDE NÅR DET GJELDER FISKETIDER OG FISKEREGLER. NÅR DISSE ENDRINGENE VIL TRE I KRAFT ER USIKKERT. DE SOM KJØPER FISKEKORT FØR ENDRINGENE TRER I KRAFT MÅ FØLGE MED PÅ ENDRINGENE, MEN DET VIL BLI SENDT UT INFORMASJON NÅR DETTE SKJER.

 

Redskap:

Det er forbudt å nytte bunden redskap i elver og bekekr og nærmere enn 100 meter fra inn- og utløpsos i vann.

Forbudt å fiske med agnfisk som ikke forekommer naturlig på fiskeplassen.

 

Ved kjøp av hovedkort:

Hovedkortet består av fire fiskekortområder. Det er fiskeren sitt ansvar å sette seg inn i, og følge, i fiskereglene for de ulike områdene. Se mer på Fiske i Ytre Rendal

 

BRUDD PÅ DISSE FISKEREGLENE ER STRAFFBART

Andre aktuelle tilbud