Sportsfiske Grimstad & Omegn

I Grimstad finnes det flotte områder for fiske. Mange vann er også lett tilgjengelige. Ørreten er den dominerende arten, med innslag av abbor og gjedde. Her finnes fisk i alle størrelser.

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.01.2021 kl. 09:00

Om oss

Øvre Landvik Fiskelag administrerer fiskekortsalget på vegne av flere grunneiere i Grimstad og omegn.

Kontakt oss

Øvre Landvik Fiskelag

Johan Ribe

91782772

ribenaxbie@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

I Grimstad og omegn finnes det flotte områder for fiske og friluftsliv.  Mange vann ligger lett tilgjengelig til nært vei slik at her finnes det mange muligheter for å ta med seg hele familien på tur.  Andre vann passer ypperlig som turmål for en dagstur.  Ørreten er den dominerende arten, men innslag av både abbor og gjedde i noen vann.  

 

Kilandsvannet og Hålandslonene er fiskerike vann med mye ørret og abbor.  Vannene er lett tilgjengelige og her er det gode muligheter for fangst.  Vannene passer godt for å ta med seg barn på fisketur.  Kilandsannet drives det et aktivt kultiveringsarbeid av Kilandsenteret.

 

Tønnesølvannet, Holvannet og Austlandsvannet er alle rene ørretvann.  Her finnes det fisk av både fin kvalitet og størrelse.

 

I området Uråna som består av blant andre Snøløsvannet, Hunsdalsvannet, Røynevannet og Vigelandsvannet har gode bestander av ørret.  Her finnes det også abbor i de fleste vann. 

 

Området består som sagt av mange spennende små og store fiskevann.  Her har du også muligheten til å oppdage dine "egne favorittvann".

Fiskeregler

- Fiskekortet for Grimstad og omegn gjelder for de vann og områder som er inntegnet i kartet.

- Fiskekortet gjelder for sportsfiske med stang.  Det er ikke tillat med bruk av oter og garn.

- Alle personer under 16 år fisker gratis.

- Alle personer over 16 år plikter å løse fiskekort.

- Motorbåt er ikke tillat.

- Fiskekorttilbudet gjelder ikke for Djupetjenn og Øvre og Nedre Heivatn.

 

- Ta med deg avfall og søppel hjem igjen.

- Bålforbud mellom 15. april til 15. september.

- Lukk igjen grinder etter deg.

Gode fisketips

For mer informasjon om fiske i Grimstad og omegn se også Fiske i Grimstad hos Visit Norway