Sportsfiske i Folldal Statsallmenning

Folldal Fjellstyre har ca 20 vann og 30 kilometer elv med ørret, røye og harr. Folldal Fjellstyre setter ut fisk årlig i flere tjønner. Pen fisk i meget god kondisjon.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye
  • Harr

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Folldal fjellstyre

48259027

folldal@fjellstyrene.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

For mer informasjon og tilbud om overnatting:

fishspot.no
 
Information in other languages:
fishspot.no/en

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet. All ørret fredet fra 15.9 til 31.10

Mer detaljert beskrivelse

I Folldal statsallmenning er det gode fiskemuligheter. Folldal Fjellstyre forvalter Statsalmenningens omlag 600 km2, i hovedsak høyfjellsterreng, beliggende i de nordlige deler av Folldal kommune. Her er det ørret å få i vann, elver og bekker, men det er også harr og røye enkelte steder. Sjøene Fundin og Marsjøen har vært yndet fiskemål for mange fritidsfiskere gjennom årene, det samme med den vakre Einunna som renner gjennom dalen.

Folldal statsallmenning byr på lett tilgjengelige områder med enkel atkomst via seterveger/bomveger inn i statsalmenningen og tilrettelagte campingplasser i fjellet. Det er forbud mot parkering av campingvogner og bobiler utenom særskilt opparbeidede parkeringsplasser. Fjellstyret har også enkelte buer som står oppe for allmenheten.

 

Kast ikke søppel i naturen.  Ta med søpla hjem.

Husk bestemmelser om båndtvang.  Det er husdyr på beite i området.

Vær varsom med bruk av åpen ild.

Tråkk ikke over dyrket mark, og lukk grinder.

Fiskeregler

- Fiske er tillatt hele året.  All ørret fredet fra og med 15. september til 31. oktober.

- Lovlige sportsfiskeredskaper er flue, mark, sluk og spinner.

- Alle personer over 16 år plikter å løse fiskekort.  Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.

- Barn under 16 år fisker gratis.

- Dorgefiske er tillatt i Marsjøen og Fundin i tiden 1.6 – 31.8.  Det er kun tillatt med en stang pr. fisker.

- Brudd på fiskeregler, eller fiske uten fiskekort vil kunne føre til politianmeldelse.

- Telefon oppsyn: (0047) 979 77 121

Andre aktuelle tilbud