Grimsa Fluefiskesone i Folldal

Fluesona i Grimsa og deler av Folla er omlag 18 km lang. Det selges 10 kort pr.døgn. Elva veksler mellom stryk og rolige partier.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Harr

Beliggenhet

Viktige datoer


15.03.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Nedre Folldal Utmarkslag

(+47) 909 77 574

nfupost@outlook.com

Video

Kjøp fiskekort her

Om selger

Velkommen til sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.  «Spot» er en betegnelse på en god fiskeplass.  «Spot» betyr også sentrum.  Fishspot er et sentrum for gode fiskeplasser.  Fishspot har på kort tid blitt en overbygning for tilbud av sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.

Fisketilbudene blir presentert i flere ulike kategorier.  Blant andre  fluefiske, gjeddefiske og ”fiske for alle”.  Sammen med fisktilbudene ønsker vi også å vise alle de mange og varierte overnattingsmulighetene vi har i regionen.

 


For mer informasjon og tilbud om overnatting:

Fishspot.no

Information in other languages:

Fishspot.no/eng

Fiskekvoter

- All fisk under 35 cm skal gjenutsettes. All fisk over 40 cm skal gjenutsettes.

- Kvote: maksimum 1 fisk pr. fiskedøgn. En anbefaler at all fisk gjenutsettes.

Mer detaljert beskrivelse

Fluesona i Grimsa og deler av Folla er omlag 18 km lang.  Det selges 10 kort pr.døgn.  Elva veksler mellom stryk og rolige partier.   Elva er lett tilgjengelig fra vei, skogsbilvegen går langs elvas østside i hele fluesonen. Den store fisken kan være utfordrende å få, men det finnes riktig pen fisk av både ørret og harr.

Fiskeregler

- Fisketid 01.06 – 15.10.  All ørret fredet fra og med 15. september.

- I fiskeområdet Grimsa fluefiske er det kun tillat med fluefiske, der snøret utgjør kastevekten.

- All fisk under 35 cm skal gjenutsettes. All fisk over 40 cm skal gjenutsettes.

- Kvote: maksimum 1 fisk pr. fiskedøgn. En anbefaler at all fisk gjenutsettes.

- Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.

- Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.

- Barn under 16 år fisker gratis.

- Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

- Telefon oppsyn: (0047) 90 97 75 74

Gode fisketips

Forsøk å finne vakende fisk. Unngå i størst mulig grad å vade da fisken er lettskremt.