Fiske på Åsnes Finnskog

Prøv fiskelykken på Finnskogen! Åsnes Finnskog byr et på variert fisketilbud til alle. Opplev mystiske tjern, fiske i den idylliske Flisa elva eller fiske i lett tilgjengelige sjøer.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Harr
 • Karpefisk
 • Lake

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Åsnes Jeger og Fiskerforening

Lars Kristian Kjellgren

(+47) 952 53 782

lars_kristian_91@hotmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Åsnes JFF ble stiftet 9. mai 1914 og er en av Norges eldste jakt- og fiskeforeninger. Foreningens formål er å sikre foreningens medlemmer og Åsnes kommunes innbyggere tilgang på jakt, fiske og friluftsliv.

​​Dette arbeidet gjøres i samarbeid med Åsnes Nordre Utmarkslag og Åsnes kommuneskoger.

 

Tilrettelegging for fiske og fisketurisme er en svært viktig del av vårt arbeid.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

 

Fiskekortet for Åsnes JFF gjelder:  Flisaelva fra utløpet av Lindåa til Libergsfossen. Videre gjelder det i alle vann sør for Lindåa og øst for Kynna. I tillegg i Kynna fra Våler kommune-grense og til utløpet i Fliselva. Videre gjelder kortet også i Nyåa.

 

Du kan blant annet fiske i den stilleflytende og artsrike Nedre Flisa. Elva kan skilte med veldig godt abbor- og gjeddefiske. Lett å fiske fra land eller med kano. I Flisaelvas øvre deler finner du mye harr og ørret. Her omtales elva som et perfekt sted å starte fisket for den novise fluefisker - enkel å vade, ligger lett tilgjengelig ved vei og er tilrettelagt med et titalls gapahuker og bålsted langs vassdraget.

 

Storabbortjernet har en tallrik abbor- og ørretbestand. Stedet passer godt for barnefamilienes fiske med gapahuk, grillplass og båt til fri disposisjon. Her finnes mange små, men også noen store fisker.  Sjansen for fangst er absolutt til stede.

 

Rogsjøen passer også godt for barns fiske, hvor det er tilrettelagt med bålplass og gapahuk. Denne sjøen er også lagt tilrette for bevegelseshemmede med egen fiskebrygge.

 

I Lindsjøen kan du oppleve gjeddefiske på sitt beste omgitt av Finnskogens mystikk.

 

I Gransjøen, som ligger rett ved bilvei, har du et supert fiske etter abbor.

 

Kampetjernet ligger like ved vei og kan by på et variert fiske etter ørret, abbor og mort.

 

Utgravertjernet ligger fint til med en gapahuk, grillplass og do. Her har du mulighet til å få ørret, mort og gjedde.

 

I Kynna anbefaler vi området fra Kynnfalla og ned til utløpet i Fliselva.

 

 • Langs øvre Flisa elva finner du et titalls gapahuker med bålplasser. Ved de fleste vann finnes bålplasser og noen gapahuker.
 • Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.
 • Ta med søppel all hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.
 • Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Fiskeregler

 • Rett til fiske gjelder kun foreningens områder. Kortets eier må selv holde seg underrettet om grensene for foreningens områder. Dersom ikke spesiell tillatelse foreligger, er det kun stangfiske som er tillatt i vannene til foreningen
 • All harr og ørret over 40 cm settes ut igjen uskadd
 • Maks to harr eller to ørret over 25 cm (og under 40 cm) pr dag
 • Minstemål på ørret 25 cm
 • Ingen minstemål på andre arter
 • Maksmål abbor: 40 cm
 • Maksmål gjedde: 80 cm
 • Ørret er fredet fra 15. september til 1. november, dersom noen får dette skal fisken alltid settes tilbake mest mulig uskadd

 

Årskort for medlemmer:

Kortet kan KUN kjøpes av medlemmer i ÅJFF. Skriv inn ditt medlemsnr foran for-/etternavn. Når du kjøper et kort, vil det automatisk gå en kopi på e-post til styret i ÅJFF. Der vil det bli bli sjekkt om du er berettiget til ditt kjøp.
Er du IKKE medlem blir kortet slettet og pengene BETALES IKKE TILBAKE.

Gode fisketips

Fiske for barn i Storabbortjernet