Nordre Renaelva Fluesone

Fisket i Nordre Rena er utfordrende, men det er en bra bestand av grov harr og ørret. Sona er lett tilgjengelig og ligger nært vei. Egen fluefiskesone på ca 4,7 km.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Sik
  • Harr

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Velkommen til sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.  «Spot» er en betegnelse på en god fiskeplass.  «Spot» betyr også sentrum.  Fishspot er et sentrum for gode fiskeplasser.  Fishspot har på kort tid blitt en overbygning for tilbud av sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.

Fisketilbudene blir presentert i flere ulike kategorier.  Blant andre  fluefiske, gjeddefiske og ”fiske for alle”.  Sammen med fisktilbudene ønsker vi også å vise alle de mange og varierte overnattingsmulighetene vi har i regionen.

For mer informasjon og tilbud om overnatting:

 

Fishspot.no

Information in other languages:

Fishspot.no/en

Kontakt oss

Fishspot.no

+ 47 944 34 169

post@fishspot.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

- All fisk under 35 cm skal gjenutsettes. All fisk over 40 cm skal gjenutsettes.

- Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.

- Kvote: maksimum 1 fisk pr. fiskedøgn. En anbefaler at all fisk gjenutsettes.

Mer detaljert beskrivelse

Store deler av strekningen er rolige partier som passer bra for  både bellybåt og kano/kajakk.     

 

Fluefiskesonen i Nordre Rena strekker seg  fra søndre bru på Fv 667 og ned til bru ved Kvarsevja.

Vedlagte filer

Fiskeregler

- Fisketid 01.06 – 30.09.

- Kun fluefiske der snøret utgjør kastevekten. Kun fluer uten mothake.

- Et fiskedøgn varer fra kl. 10.00 til kl. 10.00 neste dag.

- All fisk under 35 cm skal gjenutsettes. All fisk over 40 cm skal gjenutsettes.

- Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.

- Kvote: maksimum 1 fisk pr. fiskedøgn. En anbefaler at all fisk gjenutsettes.

- Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.

- Barn under 16 år fisker gratis.

- Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Gode fisketips

Flere av strekningene i Nordre Rena egner seg godt for bruk av belly båt.

Andre aktuelle tilbud