Harr og Ørret i Nordre Renaelva

Fisket i Nordre Rena er utfordrende, men det finnes en bra bestand av grov harr og ørret. Sona er lett tligjengelig. I september kan det fiskes etter sik som gytevandrer i elva.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Sik
  • Harr

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Fishspot.no

+ 47 944 34 169

post@fishspot.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Velkommen til sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.  «Spot» er en betegnelse på en god fiskeplass.  «Spot» betyr også sentrum.  Fishspot er et sentrum for gode fiskeplasser.  Fishspot har på kort tid blitt en overbygning for tilbud av sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.

Fisketilbudene blir presentert i flere ulike kategorier.  Blant andre  fluefiske, gjeddefiske og ”fiske for alle”.  Sammen med fisktilbudene ønsker vi også å vise alle de mange og varierte overnattingsmulighetene vi har i regionen.

For mer informasjon og tilbud om overnatting:

 

Fishspot.no

Information in other languages:

Fishspot.no/en

Fiskekvoter

- All harr og ørret under 35 cm skal gjenutsettes.

- Kvote: Hve fisker kan kun avlive 2 fisk pr. fiskedøgn.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskeområdet består av to deler:  Elvestrekning mellom bruene til FV 667.
Elvestrekning mellom bru ved Kvarsevja og gamle kommunegrense. (Se kart)  Områdene er skiltet.

En gjør oppmerksom på at Nordre Rena Fluesone har egne fiskeregler og eget fiskekort.  Se egen informasjon om Nordre Rena Fluesone.

 

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.
Ta med søppel all hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.
Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Fiskeregler

- Fisketid 01.06 – 01.09

- I Nordre Rena er det tillat å fiske med stang og snøre, med flue, sluk og mark.

- All harr og ørret under 25 cm skal gjenutsettes.

- Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.

- Barn under 16 år fisker gratis.

- Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

- Telefon oppsyn: + 47 944 34 169

Gode fisketips

- I Nordre Rena er det tillat å fiske med stang og snøre, med flue, sluk og mark.

Andre aktuelle tilbud