Ørretfiske i Glomma, Tolga

Ørret er den dominerende arten i dette området av Glomma. Det finnes også noen dypere kulper på strekket, dette er plasser for harrfiske.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Harr

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Tolga-Vingelen Elveeierlag

468 22 513

kff@kvennan.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Velkommen til sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.  «Spot» er en betegnelse på en god fiskeplass.  «Spot» betyr også sentrum.  Fishspot er et sentrum for gode fiskeplasser.  Fishspot har på kort tid blitt en overbygning for tilbud av sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.

Fisketilbudene blir presentert i flere ulike kategorier.  Blant andre  fluefiske, gjeddefiske og ”fiske for alle”.  Sammen med fisktilbudene ønsker vi også å vise alle de mange og varierte overnattingsmulighetene vi har i regionen.

For mer informasjon og tilbud om overnatting:

fishspot.no

kvennan.com

 
Information in other languages:
fishspot.no/en

Fiskekvoter

- All fisk under 30 cm skal gjenutsettes.

- Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.

- Kvote: maksimum 3 fisk pr. fiskedøgn.

Mer detaljert beskrivelse

Sona starter ved gammelbrua nord for Tolga og går ned til Eidsfossen (ca 7 km).  Elva har en del fall og det er ganske rask strømhastighet.  Det er vanskelig å vade på grunn av rask strøm og en del store steiner.

Fiskeregler

- Fisketid 01.06 – 15.10.  All ørret fredet fra 15.09.

- Fiskekortet gjelder for sportsfiskeredskaper som flue, sluk, mark og spinner.

- Vis moderasjon i uttaket av stor fisk.

- Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.

- Barn under 16 år fisker gratis.

- Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Andre aktuelle tilbud