Harr og ørret i Glomma - Kvennan Fly Fishing

Ulike klekkinger gjennom hele sesongen gjør dette til eldorado for fluefiskere. Her er det reelle sjanser for å få både harr og ørret over 45 cm.

Arter

  • Ørret
  • Harr

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Tolga-Vingelen Elveeierlag

468 22 513

kff@kvennan.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Velkommen til sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.  «Spot» er en betegnelse på en god fiskeplass.  «Spot» betyr også sentrum.  Fishspot er et sentrum for gode fiskeplasser.  Fishspot har på kort tid blitt en overbygning for tilbud av sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.

Fisketilbudene blir presentert i flere ulike kategorier.  Blant andre  fluefiske, gjeddefiske og ”fiske for alle”.  Sammen med fisktilbudene ønsker vi også å vise alle de mange og varierte overnattingsmulighetene vi har i regionen.

For mer informasjon og tilbud om overnatting:

fishspot.no

kvennan.com

 
Information in other languages:
fishspot.no/en

Fiskekvoter

- All harr under 35 cm skal gjenutsettes. All harr over 40 cm skal gjenutsettes.

- All ørret må gjenutsettes.

- Kvote: maksimum 1 fisk pr. fiskedøgn.

- Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.

Mer detaljert beskrivelse

Fiske fra begge sider der de fleste steder er vadbare gjør at det er god plass selv om alle kort er utsolgt. 

 

Med fiskekort for sonen Kvennan FlyFishing kan du også fiske i sonene Glomma Tolga og Glomma Tynset.  Fiskeren forplikter seg til å følge fiskereglene i de ulike sonene.

Fiskeregler

- Fisketid 01.06 – 31.10.

- Kun fluefiske der snøret utgjør kastevekten. Kun fluer uten mothake.

- All harr under 35 cm skal gjenutsettes. All harr over 40 cm skal gjenutsettes.

- Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.

- All ørret må gjenutsettes.

- Kvote: maksimum 1 fisk pr. fiskedøgn. En anbefaler at all fisk gjenutsettes.

- Fiske fra båt ikke tillatt.

- Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.

- Barn under 16 år fisker gratis.

- Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Andre aktuelle tilbud