Gjeddefiske i Harsjøen i Rendalen

Harsjøen ligger mellom Øvre Rendal og Hanestad. Det er enkel adkomst og tilrettelagt for båtutsetting. Her finnes det stor gjedde! All gjedde over 60 cm skal settes ut igjen.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Sik
 • Harr

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Harsjøen Grunneierforening

907 71 781

harsjoen.grunneierforening@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Harsjøen grunneierforening tilrettelegger for et sportfiske etter gjedde i Harsjøen. 

Harsjøen grunneierforening samarbeider med Fishspot som er en overbygning for tilbud av sportsfiske i Sørøst-Norge.

 

Mer info:

- Harsjøen grunneierforening på Facebook

- Harsjøen på Fishspot.no

Fiskekvoter

 • Gjedde over 60 cm skal settes ut igjen.
 • Hver fisker kan kun avlive en gjedde pr. fiskedøgn men det oppfordres til gjenutsetting. Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Harsjøen er et fjellvann ligger i Østerdalen 677 meter over havet på kjølen i mellom Øvre Rendal og Hanestad i Rendalen. Det er enkel adkomst via Fv664. Vannet er ca. 4km langt og det er plass til sjøsetting av båt i nordenden av sjøen. Sjøen har en stor bestand av sik hvor det drives aktivt kultiveringsfiske.  Det er også en god bestand av stor gjedde. All gjedde over 60cm skal settes ut igjen. Som navnet tyder på kan man også fange harr av fin størrelse og det er også mindre bestander av abbor og ørret.

Fiskeregler

 • Fisketid hele året. All ørret fredet fra 11. september – 31. oktober.
 • Tillatte fiskeredskaper er flue, mark og sluk.
 • Fiskekortet gjelder for en stang/håndsnøre per fisker.
 • Gjedde over 60 cm skal settes ut igjen.
 • Hver fisker kan kun avlive en gjedde pr. fiskedøgn men det oppfordres til gjenutsetting.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Gode fisketips

Harsjøen er en innsjø med veldig varierende dybde. I nordenden er det veldig grunt, og i sivkanten ved utoset til bekken er det fint å stå og kaste flue eller fra kano og båt. Midt på sjøen begynner det en liten "renne" midt på sjøen med noe større dybde. Her opplever man innimellom at gjedda står i kanten av renna sørover og ved dorging fanges det stor fisk. Midt på sjøen er det to små øyer på østsiden, og her er det fint å stå med båt eller fra land og kaste. I sørenden er dybden ned til over 20 meter, og man kan finne stor gjedde her. På varme sommerdager ser man dem på ekkoloddet når de står nede i kaldt vann. Her er de største gjeddene fanget ;)

 

De senere år har abboren gjort sitt inntog i sjøen, og den viser en enorm vekst både i antall og størrelse. Abboren er bitevillig for både liten og stor, så her er det bare å prøve lykken.