Variert fiske i Hola og Langsjøen

Hola er ideel for fluefiske. Elva veksler mellom stryk og rolige partier. Her finner en klekkinger av mange døgn-og vårfluearter. Mye av elva er lett tilgjenglig fra vei.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Harr

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Hola Fiskeforening

99 38 96 87

holafiskeforening@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Hola Fiskeforening ønsker å ha en best mulig service for våre fiskere. Har du synspunkter eller spørsmål så send oss en e-post.

Fiskekvoter

- All fisk harr over 35 cm skal gjenutsettes. All ørret over 30 cm skal gjenutsettes.

- Kvote: maksimum 1 fisk pr. fiskedøgn.

Mer detaljert beskrivelse

Denne delen av Hola er ideel for fluefiske. Elva veksler mellom stryk og rolige partier. Her finner en klekkinger av mange døgn-og vårfluearter. Elva har klekkinger av E. Danica. Mye av elva er lett tilgjenglig fra veien.

 

Fiskekortet for alle soner rett til å fiske på hele området hos Hola fiskeforening (hele elven Hola og Langsjøen).  Fisker plikter å følge fiskereglene i de ulike sonene.

 

En kan også kjøpe fiskekort som gjelder for Hola og Langsjøen UTEN at kortet inkluderer fluesona. Sesongkortet gjelder alle soner.

 

Fiskekort kan kjøpes på internett og hos lokale utsalgsteder. Les mer på Fishspot.no

Fiskeregler

Fiskeregler for Hola fluefiskesone:

- Fisketid 01.06 – 15.10. All ørret er fredet fra og med 1. september.

- Kun fluefiske der snøret utgjør kastevekten. Kun fluer uten mothake.

- All harr over 35 cm skal gjenutsettes. All ørret over 30 cm skal gjenutsettes.

- Kvote: maksimum 1 fisk pr. fiskedøgn. En anbefaler at all fisk gjenutsettes.

- Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.

- Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.

- Barn under 16 år fisker gratis.

- Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Andre aktuelle tilbud