Oterkort for Rensenn, 15.6-15.8, utanbygdsbuande - Vestre Slidre Statsallmenning

I Rensenn kan utanbygdsbuande fiske med oter, dog må det skje utan bruk av motor på båten. Det er kun tillate med 1 oter pr fiskekort, med maks 10 floger pr oter.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Abbor

Beliggenhet

Kontakt selger

Vestre Slidre fjellstyre

Fjelloppsyn II Kenneth Monsen

90 90 16 54

kenneth.monsen@fjellstyrene.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Vestre Slidre fjellstyre

www.vestre-slidre-fjellstyre.no

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fin parkeringsplass inntil fiskeområdet. Sommeren 2020 planlegges det å bygge ei utkøyringsrampe for båt.

Fiskeregler

Utanbygdsbuande og utlendingar kan fiske med oter i Rensenn mot løysing av eige fiskekort.

• Ordninga gjeld frå 15.6 til 15.8.

• Bruk av båt er tillete og det kan brukast 1 oter pr. fiskar. Maks 10 floger pr oter

• Bruk av motor/elmotor er ikkje tillete.

• Det skal innan 1 veke etter avslutta fiske rapporterast om talet på fisketimar og fangst via inatur (stk/kg).

• Kortet er gyldig 10 minutt etter kjøp

 

 

Andre aktuelle tilbud