Røyefiske på Savalen - Isfiske

Savalen er en fjellsjø som ligger 707 meter over havet. Røya er den dominerende fiskearten, men har også en god bestand av ørret som kan bli storvokst.

Arter

  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Kontakt selger

Savalen Fiskeforening

91360373

post@savalen.net

Kjøp fiskekort her

Om selger

Savalen Fiskeforening administrerer og tilrettelegger for fiske i Sjøen Savalen i Alvdal og Tynset kommuner.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet. Ørret som er mindre enn 30 cm. skal settes ut igjen.

Mer detaljert beskrivelse

Savalen er en regulert fjellsjø med god vannkvalitet som ligger 707 meter over havet.  Her er røya den dominerende fiskearten, men sjøen har også en god bestand av ørret. Ørreten i sjøen kan bli storvokst. Fiskekortet gjelder for innsjøen Savalen. Omkringliggende område har eget fiskekort.

Savalen fiskeforeningen har forsøkt å legge forholdene til rette slik at trivsel og utbytte skal bli så bra som mulig. For å fortsatt klare det trenger vi hjelp av dere som ferdes ved og i sjøen. Vennligst sett deg inn i fiskereglene innen fisket tar til. Husk å levere fangstrapport straks fiske er avsluttet, selv om du ikke har fått fisk.

Har du behov for å leie nøsterplass til vinterlagring av båten, har vi tre nøster liggende nede ved båthavna. For ytterligere informasjon henvises til fiskeforeningens hjemmesider.

 

Savalen har mange aktivitetstilbud både sommer og vinter. Det som kanskje utmerker seg mest er det flotte turterrenget med merkede løyper.

Savalen ligger i Alvdal og Tynset kommune, sjøen ligger 707.2 m.o.h.. Den har en overflate på 15.4 km2, middeldybden er 17.2 m. og største dybde er 62 m. Vannet er regulert med 4.7 m. og demningen ligger i Sivillosen. Foruten fiskekort for sportsfiskeredskap legges det ut to garnkort pr. døgn for salg. 

 

Ta med søppel hjem. Miljøet rundt sjøen er et felles ansvar. Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Fiskeregler

Regler for Sportsfiske isfiske i Savalen:

  • Alle fiskere må kunne legitimere seg og vise gyldig fiskekort. Barn under 16 år fisker gratis.
  • Fiske er tillatt i tiden f.o.m. 31. oktober til 15. mai/isfritt. Det er forbudt å bruke agnfisk.
  • Fangst av ørret som er mindre enn 30 cm. målt fra snutespiss til halefinnens midterste stråler, skal straks og så vidt det er mulig, settes ut igjen.
  • Det kan kun fiskes med inntil 3 fiskeredskap pr. kort til enhver tid.
  • Fiske nord for fredningslinja i Boten er ikke tillatt.
  • Brudd på fiskereglene er straffbart og vil bli anmeldt av oppsynet.
  • Avgift for ikke løst fiskekort medfører tilleggsavgift.
  • Det henstilles om ikke å fiske i merkede pilkehull.

 

Husk å levere fangstrapport straks fiske er avsluttet, selv om du ikke har fått fisk.

Gode fisketips

Fiskeforeninga har utarbeidet vannavstøtende fiskekart med navngitte steder, dypdemål mv. over Savalen. Fiskekartet kan fås kjøpt på Alvdal-Tynset sport, på Alvdal eller Tynset. Følg gjerne Savalen Fiskeforening på Facebook