Tynset felles kortområde

Fiskeområdene på Tynset kan by på flotte og svært varierte fiskeopplevelser. Her finnes både sjøer, tjern bekker og elver. Et fiskekort dekker hele 10 fiskeområder.

Arter

 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Sik
 • Harr

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Tynset Utmarksråd

978 86 312

post@nout.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Velkommen til sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.  «Spot» er en betegnelse på en god fiskeplass.  «Spot» betyr også sentrum.  Fishspot er et sentrum for gode fiskeplasser.  Fishspot har på kort tid blitt en overbygning for tilbud av sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.

Fiskekvoter

Glomma: Maksimalmål:  For harr og ørreter det et maksimalmål på 40 cm. Harr og ørret større enn 40 cm skal gjennutsettes med slikt unntak: Hver fisker kan avlive 1 harr eller ørret over 40 cm pr. døgn.

For gjedde er det et maksimalmål på 65 cm. Gjedde lengre enn 65 cm skal gjennutsettes. Store gjedder er viktig for bestandsstrukturen i vassdraget.

Egne regler i Tunna Flueson

Mer detaljert beskrivelse

Tynset felles fiskeområde består av til sammen 10 fiskeområder der du kan kjøpe et felles fiskekort for hele området.  Det er også mulig å kjøpe kort for det enkelte område.  Under følger en kort beskrivelse av de ulike områdene.

 

Tynset Østre:   Tynset østre fiskeområde ligger øst for Tynset sentrum.  Fine turmuligheter, og et rikt dyreliv.  Deler av området har aktiv seterdrift.  Passer godt for familie- og fritidsfiskeren.  En kan forvente ørret i alle størrelser.

Tynset Vestre:  Området ligger få kilometer nord for Tynset sentrum.  Området byr på flotte turmuligheter og har et rikt dyreliv.  Det er aktiv seterdrift i området.  Fiskemulighetene passer godt for hele familien. 

 

Tylldalen:  Tylldalen representerer et område med varierte muligheter for fiske.  Både i elva Tysla og mange vann i seterdaler og høyfjell.

Brydalen:  Området ligger  øst for Tynset.  Muligheter for fiske i både bekker, mindre elver og sjø.  Fiskemulighetene er lett tilgjengelig fra vei.

Fådalen:  Fådalen fiskeområde har over 20 fiskbare vann og tjern.  Området ligger i et flott turterreng rundt Savalen.

 

Magnilldalen: Området ligger nord for Tynset.  Dalen brukes aktivt til beiting i sommersesongen.  Her er et rikt dyreliv.  Er du heldig kan du også treffe på reinsdyr.  Fine turmuligheter og kort vei til snaufjellet. 

 

Tunndalen:  Området ligger nord for Tynset.  Her finnes et variert dyreliv og flotte turmuligheter.  Husdyr på beite i området.

 

Nytrøa: Ligger 25 km nord for Tynset (Rv 3). Området byr på stor variasjon mht fiskemuligheter; elver, bekker, små og større tjern og sjøer.  Fiskevannene er relativt lett tilgjengelig via bilvei, kjerreveier og stier.   
 
Sparsjøen: Ligger 25 km nord for Tynset (Rv 3).   Et relativt lett tilgjengelig område som er  et ypperlig turterreng.  Svært godt egnet for barnefamilier både for fiskemuligheter og turer.

 

Glomma/Tunna: Egen infoside om Glomma/Tunna

 

Fiskeområdet kan inngå i fiskekort for Tynset felles fiskeområde (Tynsetkortet). Les mer om dette på Fishspot.no.

Fiskekort kan også kjøpes hos lokale utsalgssteder som Alvdal Tynset Sport 

Fiskeregler

 • Fisketid hele året. All ørret fredet fra 15. september – 31. oktober.
 • Tillatte fiskeredskaper er flue, mark og sluk.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
 • NB: Områder i  Glomma og Tunna har egne fiskeregler.
 • NB: Finstadsjøen er ikke med på felleskortet under isfiske.
 • Nedre del av Brya som inntegnet på kart er ikke med på felleskortet fra og med 2023.

Andre aktuelle tilbud