Fiskekort sone 5 - Fluefiskesona på Sel

Selsvollene har i fluefiskermiljøet vært godt kjent i lang tid, men fluesona er relativt ny. Elvestrekkets totale lengde er på ca. 5 km har glassklart vann og en god bestand av harr og ørret.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Harr

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Lågen sone 5

Erlend Dokken, Bård M. Hagen

+47 92650986, +47 90884997

bard@puttenseter.no

Video

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

  • Maksmål: Det er forbudt å avlive all fisk over 35 cm. All fisk over 35 cm skal settes tilbake.
  • Kvote: Hver fisker kan maksimalt avlive 2 fisk pr. fiskedøgn.

Mer detaljert beskrivelse

Selsvollene er et stilleflytende parti av Gudbrandsdalslågen, og forvaltes av Lågen Fiskeelv SA Sone 5. Fluesona er på 5 km av totalt 45 km elv i Sone 5.  God bestand av både ørret og harr.  En stor del av harrbestanden er over 40 cm.   Strekningen er lett vadbar. Fiskesesongen varer til langt utover høsten, og vannet er glassklart. Elvestrekningen er lett tilgjengelig fra vei. Fangstbegrensning på harr og ørret, ingen kortbegrensning. Resten av Sone 5 er også en fantastisk fluefiskeelv, selv om bare deler av elva er underlagt strengere regler.  Gapahuk med bålplass i ene enden av sona. Sona er godt merket i terrenget.

 

Fiskeregler

Generelle regler for Sone 5

Fiske er tillatt hele året.  I perioden fra isløsning t.o.m. 20 mai er det kun tillatt å fiske med flue (maks krokstørrelse 10, ikke tubeflue).  I dette tidsrommet er det ikke tillat å fange ørret.

Fiskeregler i fluesona

Fangstbegrensning: Hver fisker kan avlive 2 fisk pr. fiskedøgn ørret/harr under 35 cm.  All fisk over 35 cm skal slippes ut igjen.

Område:  Fra lystråd over Lågen ca. 150 oppstrøms Hågåbrua, til Laurgårdsbrua på Sel.  Fluefiskesonens totale lengde er ca. 5 km.  Et lite område lengst sør i sona er ikke med, dette er merket i terrenget.

Det er kun tillatt å fiske med fluestang, eller flue og dupp.  Barn under 16 år fisker gratis, men må forholde seg til gjeldende regler.  Det er forbudt å fiske med båt i fluesona.  Krokene skal være uten mothake.

I perioden 15. september til 1. november er et område rundt Grenet stengt for fiske grunnet gyting.  Dette området er merket.

Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.

 

Veibeskrivelse

Gudbrandsdalslågen sone 5 ligger i Sel der Otta er sentrum.  Otta ligger langs E6,  125 km sør for Oppdal.  Langs E6, 110 km nord for Lillehammer.  Fra vest kommer Riksevei 15 fra Stryn  ned i Gudbrandsdalen på Otta.

Andre aktuelle tilbud