Tyrifjorden

Rapporter din fangst i Tyrifjorden og vinn 1000 kr. Fisket er gratis men for å delta må du registrere deg med et «fiskekort». Fangstrapporter vil bidra til å bedre forvaltningen av storørret i Norge.

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Sik
  • Karpefisk
  • Andre

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Det er fritt fiske i Tyrifjorden.  Miljødirektoratet har nedsatt en faggruppe som skal utarbeide et nytt faktagrunnlag for storørret.  I den forbindelse er det ønske om å prøve ut innsamling av fangststatistikk fra fiskere.  Dette prøves ut i Randsfjorden, Tyrifjorden og Mjøsa.  Data som samles inn vil bli anonymisert og kun presentert i aggregert form for hver innsjø. Data som samles inn vil bidra til å bedre forvaltingen av storørret i Norge.

 

For innsamling av fangststatistikk er vi avhengig av at fiskere registrerer seg.  Vi trekker ut en premie på 1000 kroner blant de som registrerer seg og rapporterer for å ha fisket i Tyrifjorden.

 

For mer info se fishspot.no

Kontakt oss

fishspot.no

93866717

post@fishspot.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Det er fritt fiske i Tyrifjorden.  Miljødirektoratet har nedsatt en faggruppe som skal utarbeide et nytt faktagrunnlag for storørret.  I den forbindelse er det ønske om å prøve ut innsamling av fangststatistikk fra fiskere.  Dette prøves ut i Randsfjorden, Tyrifjorden og Mjøsa.  Data som samles inn vil bli anonymisert og kun presentert i aggregert form for hver innsjø. Data som samles inn vil bidra til å bedre forvaltingen av storørret i Norge.

For innsamling av fangststatistikk er vi avhengig av at fiskere registrerer seg.  Vi trekker ut en premie på 1000 kroner blant de som registrerer seg og rapporterer for å ha fisket i Tyrifjorden.  For mer info se fishspot.no

 

Tyrifjorden har to stammer av storørret.  En som gyter i øvre del av Drammenselva og en som gyter i Randselva. Det er slett ikke umulig å få ørret på over 10 kg i fjorden.  Steinsfjorden er kjent for sitt yrende båtliv og fiske etter edelkreps og gjedde.  I Steinsfjorden har en bestand med store gjedder. Gjedder på 10 kg eller mer er ikke uvanlig.  Også abboren kan bli svært stor i dette området, og Steinsfjorden har også hatt norgesrekorden for abbor.

Fiskeregler