Fiskekort for Dragsten - Amdal - Solem

Velkommen til fiske i 21 sjøer og småvann i området Dragsten – Amdal – Solem i Selbu. Her er også barnevennlig fiske med lett adkomst til enkelte av vannene.

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer


01.01.2020 kl. 09:00

Kontakt selger

Dragsten - Amdal - Solem Fiskelag

Kai Ove Moen

40400089

k.o.moen@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

  • Kortet omfatter: Fiske med stang og oter i Amdalstjern, Dulitjern, Gortjern, Grønlitjern, Halvfartjern, Haukåtjern, Holmtjern, Langtjern, Lille Dragstsjø, Lille Gåstjern, Litj-Almåtjern, Okstjern, Rimtjern, Sandviktjern, Sniptjern, Steintjern, Stor- Almåtjern, Svarttjern, Store Dragstsjø (gjelder halve sjøen - den delen som er på Selbu-siden), Store Gåstjern, Varmdalstjern
  • Bildene her på Inatur er fra Halvfartjern, Rimtjern og Store Drakstsjø

Fiskeregler

Fiskekortet gjelder fiske med stang og oter. Fiske fra båt er kun tillatt i Store og Lille Dragstsjø. Barn under 16 år fisker gratis.

 

Gebyr for ikke betalt fiskekort er kr 500,-.