Aurefiske i Lærdal statsalmenning

Dagskort, 3-dagarskort, vekeskort, sesongkort og garnkort (innanbygdsbuande). OBS: Bomveg på vegen inn til Lærdal statsalmenning. Kode til lås står på på fiskekortkvitteringa!

Arter

  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Lærdal fjellstyre

Jarle Molde

90968677

laerdal@fjellstyrene.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Les meir om våre fiske- og jakttilbod på nettsida: www.laerdalfjellstyre.com

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Fiskeregler

Fiskereglar for statsalmenningane i Lærdal (Borgund-, Bleia- og Lærdal statsalmenning):

1. Alle personar over 16 år må ha gyldig fiskekort.

2. Utanbygdsbuande får kjøpa fiskekort for stong og oter. Innanbygdsbuande kan i tillegg kjøpa fiskekort for garnfiske.

3. Stong- og oterfiske er lovleg i alle vatn i statsalmenningane.

4. Garnfiske for innanbygdsbuande er tillate i følgjande vatn: Store Bukkesteinsvatn, Øvre Fleskevatb, Borgundseinartjørn, Einarsvatn (1547), Skavlevatn, Store Einarsbotn, Kvevotni, Flågrunnsvotni, Liahovdvatn, Hilmsvatn, Bubottvatn, Store og Vesle Ljosegrunnsvatn, Øvre Finnsholsvatn, Gavlevatnet, Hånostjørn, Øvre Fagervatn og Steinevatnet.

5. Det kan fiskast med inntil 10 garb per kort per husstand. Garna skal vera merka av eigar. Det er ei forbodssone på 25 m. for garnfiske ved innløps- og utløpsos. Vidare er det forbode å binda saman meir enn to garn ved fiske. Minste lovlege maskevidde for garn er 35 mm (18 omf.), garnlengd 25 m.

6. Det skal leverast fangstrapport til fjellstyret etter endt fiske eller endt sesong. Rapport skal sendast på e-post til: laerdal@fjellstyrene.no. Denne skal innehalda; Antal fisk per vatn, gjennomsnittsvekt per vatn og kva reiskap som er brukt (stong/oter eller garn). Rapportmal ligg på www.laerdalfjellstyre.com

7. Fiskesesongen er slutt 30. September i statsalmenningane.

Gode fisketips

Sjå vedlagde fiskeinfo (PDF)

 

Andre aktuelle tilbud