Hardangervidda øst. Nivstjønnane Skånevatn og Haraldsjå

Hardangervidda øst. Nivstjønnane Skånevatn og Haraldsjå ligger i Tinn, i nærheten av Kalhovd turisthytte og strekker seg mot Rjukan.

Arter

 • Ørret
 • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer


27.06.2022 kl. 09:00

Kontakt selger

Kalhovd Øst

92810653

fjellfiskekort@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fiskekortet gjeld for Skånevatnet, Gloppetjønn, Haraldsjå, Trolltjønn, Reinstjønn, Øvre og Nedre Saudrivlan, Nivstjønnan, Nål, Langetjønn og. Fiskekortet gjelder bare de vannene som er særskilt avmerket på kartet.

NB Tidligere Høkja fiskekortlag har gjennomgått en omorganisering. I dette kortlaget inngår følgende vann 

Store Nivs, Langesjå, Reinstjønn, Trolltjønn Øvre Nedre Saudrivlan, Haraldsjå Skånevann og Gloppetjønn 

NB ØVRE, NEDRE GROTTE OG PRESTEVATN INNGÅR IKKE I DENNE KORTORDNINGEN. 


NB. For informasjon om veien. Gå inn på Statskraft.no og Øst-Telemarkens Brukseierforening, kunngjøringer. www.otb.no

 

Noen anbefalte lenker:

Fiskeregler

 • Kortet gjeld berre for stangfiske frå land. Det er ikkje tillete å bruke båt, kano eller likn.
 • Kortinnehavaren må sjølv forsikre seg om at ein fiskar i rett vatn.
 • Kortet gjeld berre fiske med ei stong om gongen.
 • Fiskekortet  må visast fram ved kontroll av grunneigar eller oppsyn
 • Fiske må ikkje skje nærare enn 300 m frå hytte
 • Fiske frå øyar er ikkje tillete
 • Fiske med vadeutstyr eller baderingar er ikkje tillete.
 • Brot på fiskereglane vil bli påtalt og meldt
 • Ordninga gjeld frå vegen blir åpen for allmenn ferdsel til 18 august.

 

VIS OMSYN Ta med søpla heim. Bandtvang er fram til 10. september. Skitt fiske!

Andre aktuelle tilbud