Granåstjernet, flott ørretvann i Nordre Osen

Lett tilgjengelig, i gangavstand fra Furutangen i Nordre Osen, midt mellom Trysil og Rena.

Arter

  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Bruråsen Skog

Jan Skogheim

90995199

jan@furutangen.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Fiskekvoter

Maks to fisk pr fisker pr døgn.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

I området er vi så heldig å ha et flott fiskevann i gangavstand fra hytteområdene – nemlig Granåstjernet. Granåstjernet har fra mange år tilbake vært en perle av et ørretvann, og vi bruker i dag betydelig med ressurser på å vedlikeholdet vannet for å kunne ha et unikt tilbud i nærmiljøet.

Vi har tillatelse fra Fylkesmannen i Hedmark for fast utsetting av fisk og dette finansieres gjennom salg av fiskekort. Fiskekort fås også kjøpt på Mattisstua.

Fiskeregler

  1. Alle som skal fiske må ha fiskekort. For barn som ikke har fylt 14 år betales halv pris
  2. Fiskekortet skal alltid medbringes under fiske og skal forevises dersom annen person med gyldig fiskekort eller oppsynsbevis forlanget det.
  3. Det tillates kun fiske med stang og bruk av én stang pr fisker. Det er ikke tillatt å fiske mer enn to fisk pr fisker pr døgn. Oppsynet har rett til å undersøke fangstredskap og fangst.
  4. Alt fiske er forbudt i tiden 15. september til 20. mai.
  5. Alt fiske skal rapporteres (fangstrapport leveres via inatur.no for kort kjøpt på nett, eller til jan@furutangen.no, evnt sms til 90995199 dersom kortet er kjøpt  i butikk eller på sms). Manglende innlevering av fangstrapport vil medføre at man ikke får kjøpt nytt fiskekort.
  6. Det er forbudt å  bruke båt, kano, kajakk, flytende lag eller tilsvarende i Granåstjernet. Alt fiske skal skje fra land.

 

Fukt hånden før du tar i fisk som skal settes ut igjen!

Veibeskrivelse

For adkomst fra Elverum, følger man rv 215 fra Rena østover mot Jordet. Etter tettstedet Osen, følg skilting til venstre mot Bjørke. Etter 5,7 km langs denne veien tar man til høyre. Herifra er det 2,5 km til Furutangen og Granåstjernet.

Andre aktuelle tilbud