Åsta

Åsta er preget av rask strøm, avløst av relativt store og dype kulper innimellom. Elva passer meget godt til fiske med lett spinnutstyr eller fiske mark og søkke.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Om oss

Åmot Elvelag SA er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere langs elvene Søndre Rena, Glomma, Søre Osa, Julussa og Åsta.

Elvelagets formål er å samle og ivareta interessene til sine medlemmer, og sikre en helhetlig og langsiktig totalforvaltning av vassdragene samt deres nærmeste strandsone. 
Elvelaget skal i sitt arbeid blant annet sørge for å forvalte fisket, bidra til utvikling av naturbaserte reiseprodukter og legge til rette for befolkningens mulighet for rekreasjon.

Renaelva.no

 

Kontakt oss

Åmot Elvelag

916 68 715

egilhw@innout.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Ingen fangstbegrensning i Søre Osa

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Åsta har sin opprinnelse på Øyerfjellet i Ringebu, og på sin vei mot Glomma skjærer den seg dypere ned i landskapet. Ved Åsta, ca. 10 km. Sør for Rena, renner den ut i Glomma. I Åmot er elva preget av rask strøm, avløst av relativt store og dype kulper innimellom. Elva passer meget godt til fiske med lett spinnutstyr eller fiske mark og søkke.

 

Tidlig på våren går det stor ørret fra Glomma opp i Åsta, sannsynligvis på næringsvandring. På sommeren er det fint fiske etter harr og ørret. I forbindelse med storflommen i -95 var Åsta en av de elvene som fikk den største trøkken. Det skjedde store omkalfatringer i elvebunnen, og Åsta endret etter dette noe karakter, og er i dag ei grunnere og mer hurtigstrømmende elv. Åsta er varig vernet i Verneplan I.

 

Åmot Elvelag tilbyr to typer fiskekort. Ett som omfatter alle de 5 elvene Renaelva, Glomma, Åsta, Julussa og Søre Osa (Renakortet), og ett som omfatter kun Glomma, Åsta, Julussa og Søre Osa (Glommakortet), innenfor det areal som elvelaget forvalter.

 

For mer informasjon og tilbud om overnatting:

Fishspot.no

 

Information in other languages:
Fishspot.no/en

 

Fiskeregler

Utdrag fra fiskeregler for Åsta. For fullstendige fiskeregler se vedlagt fil.

 

  • Fisketid i Søre Osa: Hele året. Alt fiske etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis med sportsfiskerredskap.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr eller anmeldelse.

 

Andre aktuelle tilbud