Søre Osa i Åmot

Søre-Osa er en fiskerik elv med en god bestand av småvokst ørret. Framfor noen annen elv i Åmot er det dette elva hvor man kan ha med seg barn for å lære dem fisking for i Søre Osa får alle fisk.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Om oss

Åmot Elvelag SA er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere langs elvene Søndre Rena, Glomma, Søre Osa, Julussa og Åsta.

Elvelagets formål er å samle og ivareta interessene til sine medlemmer, og sikre en helhetlig og langsiktig totalforvaltning av vassdragene samt deres nærmeste strandsone. 
Elvelaget skal i sitt arbeid blant annet sørge for å forvalte fisket, bidra til utvikling av naturbaserte reiseprodukter og legge til rette for befolkningens mulighet for rekreasjon.

Renaelva.no

 

Kontakt oss

Åmot Elvelag

916 68 715

egilhw@innout.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Ingen fangstbegrensning i Søre Osa

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Søre-Osa er en fiskerik elv med en god bestand av småvokst ørret. Søre-Osa renner ut fra Osensjøen ved Valmen og ut i Søndre Rena like nord for Løpsjøen. Framfor noen annen elv i Åmot er det dette elva hvor man kan ha med seg barn for å lære dem fisking uten det blir kjedelig for dem. I Søre-Osa får alle fisk. Elva er å betrakte som en ørretelv men også andre arter, som harr, lake, abbor, ørekyte og steinsmett, er registrert.

 

De gamle beretninger om fisket i Søre Osa vitner om en elv som har gitt mange fiskeopplevelser opp gjennom årene og mang en stor ørret har blitt med hjem herfra. Etter at elva ble regulert til energiproduksjon endret fiskesamfunnet seg men også i dag kan man oppleve store ørreter her. Senest i 2010 ble det tatt en ørret på over 5 kg.

 

Elva faller til  dels bratt på enkelte strekninger, men dannen også fine høler og loner som fisken samler seg i. Alle former for stangfiske er vanlig i denne elva. Flue og dupp er nok det mest utbredte da det er det mest effektive i perioder med gode insektsklekkinger.

Søre Osa er lett tilgjengelig for adkomst både langs Fv. 215 til Jordet og Trysil, eller langs Søndre Oskjølsveien.

 

Åmot Elvelag tilbyr to typer fiskekort. Ett som omfatter alle de 5 elvene Renaelva, Glomma, Åsta, Julussa og Søre Osa (Renakortet), og ett som omfatter kun Glomma, Åsta, Julussa og Søre Osa (Glommakortet), innenfor det areal som elvelaget forvalter.

 

For mer informasjon og tilbud om overnatting:

Fishspot.no

 

Information in other languages:
Fishspot.no/en

 

Fiskeregler

Utdrag fra fiskeregler for Søre Osa. For fullstendige fiskeregler se vedlagt fil.

 

  • Fisketid i Søre Osa: Alt fiske forbudt i tiden f.o.m.15.september t.o.m. 31. ma
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis med sportsfiskerredskap.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr eller anmeldelse.

 

Andre aktuelle tilbud