Julussa i Åmot

Julussa er en flott og spennende liten elv som renner gjennom skogsmark i et rolig terreng på sin ferd mot Renaelva, hvilket gjør at den innbyr til kanopadling.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Sik
 • Harr

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Om oss

Åmot Elvelag SA er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere langs elvene Søndre Rena, Glomma, Søre Osa, Julussa og Åsta.

Elvelagets formål er å samle og ivareta interessene til sine medlemmer, og sikre en helhetlig og langsiktig totalforvaltning av vassdragene samt deres nærmeste strandsone. 
Elvelaget skal i sitt arbeid blant annet sørge for å forvalte fisket, bidra til utvikling av naturbaserte reiseprodukter og legge til rette for befolkningens mulighet for rekreasjon.

Renaelva.no

 

Kontakt oss

Åmot Elvelag

916 68 715

egilhw@innout.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Ingen fangstbegrensning i Julussa

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Julussa er en flott og spennende liten elv som renner gjennom skogsmark i et rolig terreng på sin ferd mot Renaelva, hvilket gjør at den innbyr til kanopadling. Kun få steder er det nødvendig å bære kanoen forbi noen mindre strykpartier. Julussa byr på fiske etter ørret i varierende størrelse.

 

Fisket i elva kan være riktig spennende. Fisken blir ikke alltid like stor her men elva kan by på et godt fiske. Her finnes ørret, og en og annen gjedde.

Her kommer du tett på skogen og du kan oppleve dyrelivet på nært hold. Elg og bever er vanlig og fuglelivet er mangfoldig. Om du legger turen hit en vårdag vil du kunne oppleve både orrhanespill og tranedans. Elva var tidligere brukt som fløtningselv og på enkelte steder finnes rester av ulike anordninger.

 

Du får kjøpt et felleskort hvor Julussa er en av elvene som inngår i fiskekortordningen. Vær oppmerksom på at det i Renaelva og i Glomma er egne fiskeregler.

 Åmot Elvelag tilbyr to typer fiskekort. Ett som omfatter alle de 5 elvene Renaelva, Glomma, Åsta, Julussa og Søre Osa (Renakortet), og ett som omfatter kun Glomma, Åsta, Julussa og Søre Osa (Glommakortet), innenfor det areal som elvelaget forvalter.

 

For mer informasjon og tilbud om overnatting:

Fishspot.no

 

Information in other languages:
Fishspot.no/en

 

Fiskeregler

Utdrag fra fiskeregler for Glomma. For fullstendige fiskeregler se vedlagt fil.

 

 • Fisketid i Julussa er hele året.  All ørret er fredet mellom 15.09 og 31.10.
 • Vær opmerksom på fredningssone i Mæhlfallet.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis med sportsfiskerredskap.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr eller anmeldelse.

Andre aktuelle tilbud