Glomma i Åmot

Glomma i Åmot er variert med alt fra raskere strømpartier, avløst av dype og stilleflytende strekninger. Elveavsnittet byr på godt fiske etter både ørret, harr, sik og gjedde.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Sik
  • Harr

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Åmot Elvelag

+47 482 14 855

post@renaelva.no

Video

Kjøp fiskekort her

Om selger

Åmot Elvelag SA er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere langs elvene Søndre Rena, Glomma, Søre Osa, Julussa og Åsta.

Elvelagets formål er å samle og ivareta interessene til sine medlemmer, og sikre en helhetlig og langsiktig totalforvaltning av vassdragene samt deres nærmeste strandsone. 
Elvelaget skal i sitt arbeid blant annet sørge for å forvalte fisket, bidra til utvikling av naturbaserte reiseprodukter og legge til rette for befolkningens mulighet for rekreasjon.

Renaelva.no

 

Fiskeoppsyn:

 

+47 414 74 516

Fiskekvoter

 I Glomma er minstemål for harr og ørret 30 cm. Fangstbegrensning på 5 ørret og 5 harr pr fisker pr dag

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Glomma i Åmot er variert. Nord for Rena sentrum er elva preget av raskere strømpartier, avløst av dypere og roligere strekninger.  Områdene sør for Rena sentrum er bredere, dypere og mer stilleflytende enn de øvre partier.  De viktigste artene for sports- og fritidsfiske er ørret, harr, sik og gjedde. Artene er vanlig forekommende innen hele elveavsnittet.

 

Åmot Elvelag tilbyr to typer fiskekort. Ett som omfatter alle de 5 elvene Renaelva, Glomma, Åsta, Julussa og Søre Osa (Renakortet), og ett som omfatter kun Glomma, Åsta, Julussa og Søre Osa (Glommakortet), innenfor det areal som elvelaget forvalter.

 

For mer informasjon og tilbud om overnatting:

Fishspot.no

 

Information in other languages:
Fishspot.no/en

 

Fiskeregler

NB! Rabatt for innenbygdsboende med folkeregistrert adersse i Åmot kommune.  (Velg rabatt i kortsalget)  OBS! Manglende valg av rabatt refunderes ikke.  Kort med rabatt hvor kjøper ikke oppfyller kravet om innenbygdsboende vil bli slettet og det gis ingen refusjon.

 

Utdrag fra fiskeregler for Glomma. For fullstendige fiskeregler se vedlagt fil.

  • Fisketid i Glomma er hele året.  All ørret er fredet mellom 15.09 og 31.10.
  • I Glomma er minstemål for harr og ørret 30 cm. Fangstbegrensning på 5 ørret og 5 harr pr fisker pr dag.
  • Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.

 

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.

Barn under 16 år fisker gratis med fiskekort.  Kortet gir rett til fiske med en stang om gangen.  Åmot Elvelag ber om at barn også forholder seg til fiskereglene som er fastsatt for å sikre en bærekraftig forvaltning.

Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr eller anmeldelse.

 

Andre aktuelle tilbud