Glomma, felles fiskekort for Stor-Elvdal (gjelder ikke Atna elv)

Sportsfiske i variert natur med fjell, skog, vann og elver med rike muligheter i hele 50 gode fiskevann og mer enn 90 km elv.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Røye
 • Harr
 • Lake
 • Sik

Beliggenhet

Kontakt selger

Glomma Fiskeforening

(+47) 918 51 383

glommafiske@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Glomma Fiskeforening

Fishspot.no

 

Information in other languages:
Fishspot.no/en

Fiskekvoter

Begrensninger på størrelse og antall harr og ørret i Glomma:

 • Størstemål:  All ørret og harr over 35 cm skal gjenutsettes med slikt  unntak:  Fisker kan avlive inntil 1 fisk (harr eller ørret) over  størstemål per døgn.   Det oppfordres likevel til å gjenutsette fisk over størstemål ( 35 cm).
 • Døgnkvote: Fangstbegrensning på 5 ørret og 5 harr pr. fisker/døgn max 1 fisk over 35 cm.

Mer detaljert beskrivelse

Glomma fiskeforening tilbyr ett felles fiskekort som dekker hele 50 gode fiskevann og mer enn 90 km elvestrekning i Stor-Elvdal kommune. Glomma er det best kjente fisketilbudet for de fleste. Her finner du stor variasjon, fra stille dype partier, til mange mindre elvefall og stryk som innbyr til et spennende fiske, uavhengig av hvilken fiskeform som du liker. Glomma holder mye fisk og stor fisk. Og hvert år besøker sportsfiskere fra hele Europa elva på jakt etter spennende fiske og flotte naturopplevelser.

 

Men fisket i Stor Elvdal er så mye mer enn bare Glomma! Små og store sidevassdrag er absolutt verdt et forsøk. I mange av disse finnes innslag av stor ørret på gytevandring fra hovedelva, selv om mengden som oftest består av mindre stasjonær fisk. Fiskeområdet holder også en rekke store og små vann i skogsmark eller fjellterreng. I de aller fleste vann finnes ørret, ofte i sameksistens med andre arter som røye eller abbor. Flere av vannene holder også riktig så stor ørret og kan gi deg opplevelser for livet. 

 

I Stor-Elvdal finner du en fiskeplass som passer for deg, enten du vil fiske med flue eller mark, i elv eller bekk, i fjellvann eller skogstjern. Hvis du benytter deg av de muligheter som finnes, kan du om du vil fiske hele året. Her er det egnede fiskeplasser både for den genuint interesserte fluefisker og for de som ønsker en rolig dag for familien i flotte omgivelser. Her trenger du ikke være proff for å få fisk.

Tilgjengeligheten er god med hovedferdselsårer langs hele vassdraget.

 

Fiskekortet

Fiskekortet er felles kort som dekker det meste av Stor Elvdal kommune. Med dette fiskekortet kan du fiske på 50 gode ørret og røyevann og mer enn 90 km elvestrekning fra Atna i nord ned til kommunegrensen mot Åmot i sør.

 

NB: Det gjøres oppmerksom på at det er forskjellige fiskeregler knyttet til ulike deler av dette fisketilbudet. Fiskekortet gjelder ikke for Atnavassdraget.

 

 

Fiskeregler

Fiskekortet

Fiskekortet er felles kort som dekker det meste av Stor Elvdal kommune. Med dette fiskekortet kan du fiske på 50 gode ørret og røyevann og mer enn 90 km elvestrekning fra Atna i nord ned til kommunegrensen mot Åmot i sør.

 

NB: Det gjøres oppmerksom på at det er forskjellige fiskeregler knyttet til ulike deler av dette fisketilbudet. Fiskekortet gjelder ikke for Atnavassdraget.

 

 • Fisketid hele året.  All ørret fredet fra 15.09 – 31.10 (NB: Egne bestemmelser for fisketider m.m. i Glomma).
 • Fiskekort:  Alle over 16 år må løse fiskekort før fisket starter. Fiskekortet er personlig og skal alltid medbringes under fiske. Det er tillatt for alle under 16 år å fiske uten fiskekort, men vi oppfordrer til at fiskereglene følges.
 • Redskap / Utstyr: Hvis ikke annet er bestemt, gjelder kortet for fiske med én stang fra land (vading er tillatt) med de unntak som er nevnt under:
  •  Fiske fra båt er kun tillatt i Glomma.
  •  Fiske fra flytering er kun tillatt i Glomma, Gråsjøen og Bjørsjøen.
  • Fiske med levende fisk som agn er forbudt.
  • Det er forbudt å nytte bunden redskap (garn, not, ruse, o.l) til fiske etter ørret i elver og bekker. Alt fiske med bunden redskap i innsjøer er forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter.
  • Fiske med oter, langreiv, støkrok, ruse og kupe er ikke tillatt. Unntak: På isen er bruk av støkrok og gjeddesaks etter lake og gjedde tillatt.  Til fangst av gjedde og lake er ruse tillatt hele året. Bruk av oter er tillatt i Glomma på strekningen Messeltfossen til Spongfossen.
 • Fiskeregler for fiske i Glomma:
  • All ørret er fredet fra og med 15. september til og med 15. mai. Alt fiske etter harr forbudt i tidsrommet fra og med 1. november til og med 15. mai. Med unntak av isfiske.  Andre arter enn ørret og harr kan fiskes hele året i Glomma.
  • Begrensninger på størrelse og antall harr og ørret:
  • Størstemål:  All ørret og harr over 35 cm skal gjenutsettes med slikt  unntak:  Fisker kan avlive inntil 1 fisk (harr eller ørret) over  størstemål per døgn.   Det oppfordres likevel til å gjenutsette fisk over størstemål ( 35 cm).
  • Døgnkvote: Fangstbegrensning på 5 ørret og 5 harr pr. fisker/døgn max 1 fisk over 35 cm.
 • Oppsyn:  Fiskeren plikter å framvise fiskekort og eventuell fangst til oppsyn som legitimerer seg.
 • Brudd på fiskereglene:  Grove brudd på fiskereglene (f.eks. manglende fiskekort) medfører et gebyr på kr 2000,- og kan medføre anmeldelse og tap av fiskerett (inndragelse av fiskekort).
 • Telefon oppsyn: +47 91 85 13 83

En gjør oppmerksom på at enkelte mindre strekninger langs Glomma ikke er med i kortordningen.

 

Veibeskrivelse

Stor-Elvdal kommune med Koppang som senter, ligger mellom Elverum og Tynset i Østerdalen. Riksvei 3 går parallelt med Glomma. Reisetiden fra Oslo er ca. 3 timer og fra Trondheim ca. 4 timer. Du kan også ta toget til Koppang med Rørosbanen. Langs Glomma og ellers i kommunen er det mange mindre veier som gjør alle vann og vassdrag lett tilgjengelig. I tillegg til denne infosiden viser våre hjemmesider kart over området.

Gode fisketips

Fra sesongstart og ut juni er det best ørretfiske i Glomma. I denne perioden er meiting, sluk (wobbler) og etter hvert også flue aktuelt. Utover sommeren tar harrfisket med flue mer over. Fra midten av august og ut oktober er den beste tiden for fiske etter harr med flue.

I mars/april er det sør for Stai bru populært å fiske etter sik og harr på Glomma-isen. Fiskerne bruker ofte steinfluelarver eller klekte steinfluer som lokkemiddel for fisken.

Andre aktuelle tilbud