Sundfloen Fluefiskesone

Sundfloen Fluefiskesone veksler mellom strømrike og stilleflytende partier brutt opp av øyer og holmer i elvestrengen. Harr er den dominerende arten og den er svært tallrik.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Sik
 • Harr

Beliggenhet

Kontakt selger

Glomma Fiskeforening

(+47) 918 51 383

glommafiske@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Veibeskrivelse

Stor-Elvdal kommune med Koppang som senter, ligger mellom Elverum og Tynset i Østerdalen. Riksvei 3 går parallelt med Glomma. Reisetiden fra Oslo er ca. 3 timer og fra Trondheim ca. 4 timer. Du kan også ta toget til Koppang med Rørosbanen. Langs Glomma og ellers i kommunen er det mange mindre veier som gjør alle vann og vassdrag lett tilgjengelig. I tillegg til denne infosiden viser våre hjemmesider kart over området.

Om selger

Glomma Fiskeforening

Fishspot.no

 

Information in other languages:
Fishspot.no/eng

Fiskekvoter

Begrensninger på størrelse og antall harr og ørret:

 • All ørret må gjenutsettes.
 • Bag limit på 1 harr pr. dag/fisker, maksmål 35 cm .

Mer detaljert beskrivelse

Sundfloen Fluefiskesone veksler mellom strømrike og stilleflytende partier brutt opp av øyer og holmer i elvestrengen. Harr er den dominerende arten og den er svært tallrik.  Nord for Sundfloen bru på Koppang har maksmål forvaltning gjort at gjennomsnittsstørrelsen på fisken øker.

 

Sundfloen fluefiskesone er et nytt fisketilbud i Stor-Elvdal hvor det i en avgrenset seksjon av Glomma, er innført egne fiskeregler og der fisket kun er forbeholdt klassisk fluefiske. Fluefiskesonen ligger nord for Sundfloen bru, og i tilknytning til en fiskesone hvor det over tid har vært benyttet maksmålsforvaltning med godt resultat.

 

Fiskekortet

Fluesonen inngår i et felles kort som dekker det meste av Stor Elvdal kommune. Med dette fiskekortet kan du fiske på 50 gode ørret og røyevann og mer enn 90 km elvestrekning fra Atna i nord ned til kommunegrensen mot Åmot i sør.

 

NB:Vær oppmerksom på at enkelte strekninger i Glomma ikke er med i kortordningen, Det gjøres også oppmerksom på at det er forskjellige fiskeregler knyttet til ulike deler av dette fisketilbudet. Fiskekortet gjelder ikke for Atnavassdraget.

 

 • OBS!: I 2022 vil enkelte sektorer være stengt for fiske 6, 7 og 8 juli i forbindelse med EM og VM i fluefiske. Se eget kart under vedlagte filer.  Dette gjelder store deler av fluesonen de aktuelle datoene. 

Fiskeregler

Sundfloen Fluefiskesone

 • Fisketid : 15.05 / 31.10
 • Kun fluefiske med fluestang der snøret utgjør kastevekten er tillatt i fluesonen.
 • Det kan kun benyttes mothakeløse kroker, evnt. kroker med nedklemt mothake.
 • All ørret må gjenutsettes.
 • Bag limit på 1 harr pr. dag/fisker, maksmål 35 cm .
 • Fiske fra båt (gjelder også kano, kajakk, belly-boat mm.) er ikke tillatt i fluesonen.

 

NB:Vær oppmerksom på at enkelte strekninger i Glomma ikke er med i kortordningen, Det gjøres også oppmerksom på at det er forskjellige fiskeregler knyttet til ulike deler av dette fisketilbudet. Fiskekortet gjelder ikke for Atnavassdraget.

 

 • OBS!: I 2022 vil enkelte sektorer være stengt for fiske 6, 7 og 8 juli i forbindelse med EM og VM i fluefiske. Se eget kart under vedlagte filer. 

 

Generelle fiskeregler for Fellesområdet

 • Fisketid hele året.  All ørret fredet fra 15.09 – 31.10 (NB: Egne bestemmelser for fisketider m.m. i Glomma).
 • Fiskekort:  Alle over 16 år må løse fiskekort før fisket starter. Fiskekortet er personlig og skal alltid medbringes under fiske. Det er tillatt for alle under 16 år å fiske uten fiskekort, men vi oppfordrer til at fiskereglene følges.
 • Redskap / Utstyr: Hvis ikke annet er bestemt, gjelder kortet for fiske med én stang fra land (vading er tillatt) med de unntak som er nevnt under:
  •  Fiske fra båt er kun tillatt i Glomma.
  •  Fiske fra flytering er kun tillatt i Glomma, Gråsjøen og Bjørsjøen.
  • Fiske med levende fisk som agn er forbudt.
  • Det er forbudt å nytte bunden redskap (garn, not, ruse, o.l) til fiske etter ørret i elver og bekker. Alt fiske med bunden redskap i innsjøer er forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter.
  • Fiske med oter, langreiv, støkrok, ruse og kupe er ikke tillatt. Unntak: På isen er bruk av støkrok og gjeddesaks etter lake og gjedde tillatt.  Til fangst av gjedde og lake er ruse tillatt hele året. Bruk av oter er tillatt i Glomma på strekningen Messeltfossen til Spongfossen.
 • Fiskeregler for fiske i Glomma:
  • All ørret er fredet fra og med 15. september til og med 15. mai. Alt fiske etter harr forbudt i tidsrommet fra og med 1. november til og med 15. mai. Med unntak av isfiske.  Andre arter enn ørret og harr kan fiskes hele året i Glomma.
  • Begrensninger på størrelse og antall harr og ørret:
  • Størstemål:  All ørret og harr over 35 cm skal gjenutsettes med slikt  unntak:  Fisker kan avlive inntil 1 fisk (harr eller ørret) over  størstemål per døgn.   Det oppfordres likevel til å gjenutsette fisk over størstemål ( 35 cm).
  • Døgnkvote: Fangstbegrensning på 5 ørret og 5 harr pr. fisker/døgn max 1 fisk over 35 cm.
  • NB: Egne regler for Sundfloen Fluesone (se ovenfor).
 • Oppsyn:  Fiskeren plikter å framvise fiskekort og eventuell fangst til oppsyn som legitimerer seg.
 • Brudd på fiskereglene:  Grove brudd på fiskereglene (f.eks. manglende fiskekort) medfører et gebyr på kr 2000,- og kan medføre anmeldelse og tap av fiskerett (inndragelse av fiskekort).
 • Telefon oppsyn: +47 91 85 13 83


En gjør oppmerksom på at enkelte mindre strekninger langs Glomma ikke er med i kortordningen ( se kart ).

 

 • OBS!: I 2022 vil enkelte sektorer være stengt for fiske 6, 7 og 8 juli i forbindelse med EM og VM i fluefiske. Se eget kart under vedlagte filer. 

Gode fisketips

Andre aktuelle tilbud