Luster fellesfiskekort

Eit felles fiskekort for store deler av Luster kommune og Luster Austre Statsallmenning. Innanfor dette tilbodet får du tilgang til ca.115 ulike fiskevatn og elver.

Arter

  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Dette er eit fiskekortsamarbeid mellom fylgjande aktørar

Luster Austre Statsallmenning

Nes/Eldedal sameige

Tuftene sameige

Luster grunneigarlag

Leirdalen grunneigarlag

Vanndalen sameige

Jostedalen statsallmenning

Jostedalen grunneigarlag

Skjolden grunneigarlag

Fjøsne sameige

Ofsarvatnet fiskelag

Sørheim grunneigarlag

Kroken

Ornes og Kinsedal grunneigarlag

 

Kontakt oss

Luster Fellesfiskekort

Runar Hatlevoll

57685581

runar.hatlevoll@luster.kommune.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskevatn og elver

Her fylgjer ein oversikt over vatn og elver det er lov å fiske i. Pass på å sjå i kart då det er nokre elver der det er berre visse soner det er lov å fiska i.

 

Luster Austre Statsallmenning 

Bøygen

Flåvatni

Gravdalstjørnene

Gravdalsvatnet

Svartatjørni/Langtjørni/Skåratjørni

Hola

Korpavatnet

Krongletjern

Kummen

Lona

Pølsa

Rundhaugsvatnet

Simla

Skinnvengja

Soleibotnvatn

Stilla

Storfonnvatnet

Styggedalsvatnet

Tunga

Gjertvatnet

Silja

Illavatnet

Nedre-Grønvatn

Øvre-Grønvatn

Skålavatn

Prestesteinsvatnet

Øvre-Hervavatn

Nedre-Hervavatn

Dyrehaugsvatnet

Gravdalsvatnet

Middalsvatnet

 

Nes/Eldedalen sameige

Eldeelvi

Veitastrondsvatnet

Storelvi

Lita elv langs hovudvegen

Vatn 1102 moh Tuftadalen

 

Luster grunneigarlag

Dalsdalselvi(Frå inntak Kvåle kraftverk)

Kringlevatnet

Kolstadelvi

Smørvivatnet

Grasøyvatnet

Kongdalsvatnet

Kaldrasvatnet

Midtfjellsvotni

Hellesetvatnet

Osane

 

Vanndalen sameige

Vanndalsvatnet

 

Jostedalsbreen statsallmenning

Geisdalshalsane

Holmevatnet

Klauvvatnet

Vatn 1365( nord for Holmevatnet)

Slirevotni

Kupvatnet

Austdalsvatnet

 

Jostedalen grunneigarlag

Vassdalen

Bakkedalsvatnet

Småvatni(Bakkedalen)

Røykjedalsvatna

Haugafjellsstølen

Nigardsbrevatnet

Styggevatnet

Sprongdalshytta

Sandhaugedalsvatnet

Vetle Geisedalsvatnet

Geisdalsvatnet

Geisdøla

Skåldalstjønni

Krundøla

Vivatjønni

Jostedøla


Skjolden grunneigarlag

Åsetevatnet

Austratjørnene

Fjellslitjørni

Martadalsvatnet

Vatn 1237 (vest for Martadalsvatnet)

Heimste Rausdalsvatnet

Fremsta Rausdalsvatnet

Soleibotntjønni

Tjørnaholet

Mørkridselva(framfor Hyrnavollen)

 

Sørheim grunneigarlag

Øvre Kupevatn

Nedre Kupevatn

Dyrdalsvatnet

Fremste Langedalsvatnet

Midtre Langedalsvatnet

Heimsta Langedalsvatnet

Falkanosvatnet

Feigedalsvatnet(halve vatnet)

Ulike elvar(stopp ved feigevatnet)

Husadalsvatnet

Sørheimsfjellvatni(3 stykk)

Isvatnet

Rømningsdalen(3 vatn)

Gruvedalsvatnet

Svartholevatnet

Mardørelvi

Bakdalane

 

Indre Kroken

Krokaelvi( deler av den, sjå kart)

Tinghaugsvatnet

Krokavatnet (1/2)

Rundhaugsvatnet

 

Ornes og Kinsedalen grunneigarlag

Nystølstjørni

Tinghaugsvatnet

Ingeborgsvatnet

Kinsedalselvi

Langeborvatnet(halve vatnet)

 

Fjøsne sameige

Øvste Sagavatnet

Nedste Sagavatnet

Mjølkåivatni (3 småvatn)

 

Ofsarvatnet fiskelag

Ofsarvatnet

 

Leirdalen grunneigarlag

Tunsbergdalsvatnet

Leirdøla

 

Aktuelle lenkar:

Luster kommune

Fiskeregler

Reglar

Fiskekortet gjeld for fiske med stong, handsnøre og oter, frå land og frå båt. Garnfiske er tillate i fylgjande vatn og på fylgjande vilkår:

Veitastrondsvatnet:    Ingen avgrensing i tal garn eller maskevidde.
Bakkedalsvatnet:        Ingen avgrensing i tal garn eller maskevidde.
Åsetevatnet:               Ingen avgrensing i tal garn eller maskevidde.

Ofsvarvatnet:              Ingen avgrensing i tal garn eller maskevidde

Ingeborgsvatnet:        Ingen avgrensing i tal garn eller maskevidde

Sagavatnet:                Ingen avgrensing i tal garn eller maskevidde

Mjølkåivatni:               Ingen avgrensing i tal garn eller maskevidde

Feigedalsvatnet:        Ingen avgrensing i tal garn eller maskevidde

Luster grunneigarlag har fritt fiske med stang og oter, for personar med postadresse 6872 Luster. Gjeld ikkje Hellesetvatnet

 

Gode fisketips

Nigardsbrevatnet er veldig bra og lett tilgjengeleg.

Det er mogleg å få kilosfisk i fleire vatn med og anna på Sognefjellet og i Sørheimsfjellet.