Ørret og røyefiske på Kvikne

Over 80 vann og sjøer, og en mengde fiskeførende elver og bekker. Mest ørret, men her finner du også røye.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Kvikne Utmarksråd

(+47) 992 74 943

kur@kvikne.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Velkommen til sportsfiske hos Kvikne Utmarksråd 


For mer informasjon og tilbud om overnatting:

Fishspot.no


Information in other languages:

Fishspot.no/en/

 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

På Kvikne finner du over 80 vann og sjøer, og en mengde fiskeførende elver og bekker.  Her finnes det mest ørret, men noen vann har også røye.  Nede i dalen renner Orkla, her kan du fiske etter storvokst elveørret.

 

De geologiske forholdene i området med kambriske skiferbergarter gir en svært god vannkvalitet med høy pH og mye kalk, og optimale produksjonsforhold for fisk og krepsdyr. Innsjøene er forholdsvis grunne og vindeksponerte, og overflatetemperaturen ligger for det meste mellom 10 og 15 grader gjennom sommeren. Vannmassene blandes effektivt av vinden og temperatursjiktingen i innsjøene vil derfor normalt være liten og gi forholdsvis høye temperaturer ved bunnen. I tillegg er vannet klart og rent, og lyset trenger langt ned. Store deler av vannmassene har derfor gjennom hele den korte sommerperioden maksimal produksjon.

 

Det viktigste næringsdyret, marflo, finnes i de fleste lokaliteter. Mer sjelden er skjoldkrepsen som blant annet finnes i Store Sverjesjøen. De fleste vannene i området ligger forholdsvis høyt i nedbørsfeltet og gytebekkene er små med variable gyte- og oppvekstforhold. Begrenset rekruttering og gode næringsforhold gir fisk med god vekst, og fremragende størrelse og kvalitet.

 

Det finnes røye i Baklidalstjønna, Stor-Nappsjøen, Stor-Gardsjøen og Nordre Tuvtjønn. Røye finnes som eneste fiskeart i Berstjønna og Brynhildstjønna.

Fiskeregler

  • Fisketid er hele året.  All ørret fredet fra 15.09 – 31.10.
  • Fiskekort gjelder for sportsfiskeredskap som flue, mark, sluk og spinner.
  • Fiskekortet gjelder også for bruk av oter.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.